Magnus Walan: Är KD en röst mot vapenexport?

Vi behöver Kristdemokraternas stöd för att se till att det nya regelverket inte innehåller kryphål som möjliggör export­ till diktaturer. Det skriver Diakonias Magnus Walan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

I dagarna ska regeringen efter sex års utredande presentera nya regler för svensk vapenexport. Nu behövs alla röster för att få bort kryphålen i lagen, och Kristdemokraterna kan spela en stor roll. Vi frågar därför KD:s partiledning – kan ni med era värderingar verkligen stå för en utrikespolitik som beväpnar diktaturer?

Svenska vapen finns med i många konflikter världen över. Saabs flygburna övervakningssystem gör det till exempel möjligt för Saudiarabien att fortsätta bomba civila i Jemen, enligt fackorganet Jane’s Defence Weekly. Bombningarna är grova krigsförbrytelser, sju miljoner människor riskerar att dö av svält till följd av dem och koleran sprids snabbt, enligt färska rapporter från FN.

De senaste fem åren har Sverige beväpnat 28 länder som saknar grundläggande demokratiska rättigheter. Tillstånden ges trots att mänskliga rättigheter ska vara ett centralt villkor när man tar beslut om export av krigsmateriel. Varför? För att regelverket är fullt av kryphål.

I år skrivs en ny lag, men många av kryphålen riskerar att finnas kvar.

Redan i maj 2011 gick fem riksdagspartier som i dag utgör en riksdagsmajoritet – Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna – ut på DN Debatt och lovade att genomföra regler som i praktiken inte ska tillåta export av krigsmateriel till diktaturer.

Det fick riksdagen att tillsätta en stor parlamentarisk utredning (Krigsmaterielexportöversynskommittén, KEX) med löfte att skärpa regelverket. De fem partierna har alla i kongressbeslut eller partiprogram slagit fast att de ska verka för ett absolut förbud för export av krigsmateriel till diktaturer.

Nu senast beslutade Socialdemokraternas kongress att export av krigsmateriel ska ”förhindras” till diktaturer och till länder som begår allvarliga brott mot mänskliga rättigheter.

Men när riksdagens alla partier bakom stängda dörrar skulle förhandla fram skärpningarna kom man inte hela vägen fram. När utredningen presenterade sina förslag 2015 innehöll den en rad kryphål som nu behöver täppas till innan lagen går igenom. För att löftena ska bli verklighet måste regelverket bli tydligare och mer konkret.

Det handlar bland annat om att ändra små men betydelsefulla ord – det räcker inte att tillstånd inte BÖR ges för export till länder som grovt kränker mänskliga rättigheter, de SKA inte ges.

Bedömningarna måste ge människorättsförbrytelser större tyngd, så att det inte går att släppa igenom export till länder som förtrycker kvinnor eller systematiskt använder sig av tortyr. I utredningens förslag formulerades att brotten mot mänskliga rättigheter ska vara både allvarliga och omfattande, vilket hade intentionen att vara en skärpning.

Men myndigheten som ger tillstånd, Inspektionen för strategiska produkter, ISP, menar att man inte ser förslagen som en förändring jämfört med dagens regler.

Det nuvarande systemet kring tillståndsprocesser för vapenexport kännetecknas av hemlighetsmakeri. Partiernas ställningstaganden måste bli offentliga för att politiskt ansvarsutkrävande ska vara möjligt.

En större öppenhet krävs om vilka bedömningar myndigheten har gjort när de har beviljat tillstånd. Diakonia har en pågående kampanj mot vapenexport till diktaturer. Vi vänder oss i första hand till regeringen och dess två partier. Vi förordar i dag inte ett totalförbud av krigsmateriel. Vi menar dock att det är en anständighetsfråga att inte legitimera och beväpna diktaturer och människorättsförbrytare med svenska vapen.

Vi behöver Kristdemokraternas stöd för att se till att det nya regelverket inte innehåller de kryphål som i dag möjliggör fortsatt export till diktaturer och människorättsförbrytare. Vi behöver att de håller löftet de gav redan för sex år sedan.

Vi vill därför ställa tre frågor till Kristdemokraternas ledning­:

1. Anser KD liksom Liberalerna att regelverket inte ska innehålla ordet bör, utan att utredningen måste tolkas som att exporttillstånd inte SKA ges till länder som saknar de mest grundläggande demokratiska rättigheter?

2. Anser KD att mänskliga rättigheter ska få en större konkret betydelse vid bedömningar av exporttillstånd?

3. Anser KD att öppenheten måste öka så att partiernas ställningstagande i Exportkontrollrådet och myndighetens bedömningar ska kunna offentliggöras?

Magnus Walan, senior policyrådgivare, Diakonia

Säg din mening

Håller du med debattörren?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Ledarskapskrisen i United
Premium
Foto: Johannes Ottestig