Maktapparater är inte kyrkans väg

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

I sin ledare (19/5) propagerar Joel Halldorf för en hållning som går ut på att kyrkan ska jobba mer politiskt, eftersom denna både är kroppslig och social, och inte bara själslig/andlig.

Här är nog den gode Joel inne på ett mycket tveksamt spår. Visst finns poänger – den kristna kyrkan ska påverka sin omvärld, men knappast som de exempel som här lyfts upp: 1500-talets katolska kyrka, med dess nästan diktatoriska makt, vad nu den hade med Apostlagärningarnas kyrka att göra.

I synnerhet exemplet Islamiska staten visar på hur farlig politisk religion kan bli. Makt brukar korrumpera, och där Gud får vara ”alibi” för diverse maktuttryck blir det sällan bra.

Ämnen som klimatpolitik är inte självklara för en kristen församling att engagera sig i, just för att de ligger utanför bibliskt centrum. Men även där Bibeln är tydlig blir politisk ”kristendom” ofta fel, se exempelvis Svenska kyrkans israelpolitiska hållning.

Kyrkor består av individer. Somliga har en kallelse att jobba med politik. Där finns flera bra bibliska exempel också (Daniel, David ...). Bibelförankrade politiker är nödvändiga. De försvarar bibliska kärnvärden som livets okränkbarhet, äktenskapet och så vidare. Men ”kyrkan” ska jobba genom individer och underifrån, inte alls genom maktapparater som före reformationen.

Magnus Lindborg, Lycksele

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Den digitala kyrkan