Man måste lyda Gud mer än människor

Finns det ett budskap till människan att hon kan leva kvar med sin synd, att Jesus tog all hennes synd, och nu går livet vidare som vanligt? Det undrar Stig Melin.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Då svarade Petrus och apostlarna: "Man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud upphöjt till sin högra sida som furste och frälsare för att ge Israel omvändelse och syndernas förlåtelse. Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande som Gud har gett till dem som lyder honom." (Apg 5:29)

Det pågår en debatt i dag om homosexuellas förhållande till Guds ord. Guds ords auktoritet ifrågasätts, även bland kristna människor. Apostlarna tillsammans med Petrus var på sin tid också ansatta av människor som inte ville höra om Jesus. Då, som nu, blev budskapet om räddning från synden hånad. Det finns många synder en människa behöver lämna, homosexualitet är en.

Finns det ett budskap till människan att hon kan leva kvar med sin synd, att Jesus tog all hennes synd, och nu går livet vidare som vanligt? Finns det ett sådant evangelium? Vissa gör ett sådant eget evangelium genom att förneka att det finns synd. Och skulle den mot förmodan finnas, så gäller det inte just denna synd. När sedan kristna män och kvinnor berättar för dem att Gud inte accepterar den synden heller, att det finns räddning för alla synder, anklagas de för att vara dömande och lida brist på kärlek. Jag tror tvärt om att det behövs kärlek för att i ett upprört hav gå fram till relingen och kasta ut frälsarkransen. Svaret blir ibland, jag behöver inte Gud, jag kan simma själv.

Obesvarad kärlek är tragisk. Varken Gud eller människan vill sitta för sig själv och älska. Han visar sin kärlek genom att han gav oss sin son för att försona människan med sig själv. Han skrev tom kontrakt (förbund) med henne. Hur kan då människan reagera på Gud kärleksförklaring? Det enklaste är väl att acceptera kontraktet, det gäller ju två parter, den enskilda människan och Gud. Överge din synd och jag skall benåda dig, säger Gud. Är det förhandlingsbart?

"Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss."
(1Joh 1:6)

Stig Melin

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium Debatt om religionsfrihet och diskriminering - var går gränsen, under Dala Pride 2019 i Falun. Från vänster: Joakim Storck (C), kommunalråd i Falun, Gull Törnegren religionsvetare och etiker från Högskolan i Dalarna, Öyvind Tholvsen, pastor i Lugnetkyrkan och Christina Eriksson, kyrkoherde i Svenska kyrkan, Falu pastorat.
Foto: Thomas Österberg
Foto: Thomas Österberg