Många fördomar om hemundervisning

Friheten att själv få välja gör att man växer som individ.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Bästa Ove Klinthäll! I din kritik (Dagen 27 december) av Annelie Enochson för artikeln till stöd för hemundervisning (Dagen 13 december) kommer många fördomar fram. Vem anser du ska få avgöra vad som är barnens intressen? Vi förstår att ditt svar är staten, vilket är förödande. Det är med få undantag föräldrarna som bäst tar vara på barnens intressen och fyller deras grundläggande behov.

Vi är föräldrar till sex barn mellan 5 och 16 år och har hemundervisat flera av våra barn sedan hösten 2010. Anledningen till att vi började var att barnen mådde dåligt i skolan och att skolan inte var kapabel att ordna en tillfredsställande miljö för dem. Vi tog alltså vårt ansvar som föräldrar och plockade hem tre av våra barn. Vårt första år var vi och kommunen överens och dess specialpedagog gjorde tester på barnen. Allt var gott tills den nya lagen kom och tolkades som att vi inte längre, trots goda vitsord, hade rätt att hemundervisa. Nu jagas vi med höga vitesbelopp eftersom vi inte förmår tvinga barnen till skolan. Om vi har tillräckliga ämneskunskaper? Vi har ju gått i statens skola och om den nu var så förträfflig, borde vi väl ha de kunskaper som krävs för att undervisa våra egna barn under låg- och mellanstadiet.

Du påstår att man med hemundervisning riskerar ensidig påverkan i livsåskådningsfrågor. Vi och våra barn har erfarit att skolan inte lever upp till kraven på den här punkten. Där framställs evolutionsteorin som fakta och religionerna som sagor. Ifrågasätter man detta blir man tillrättavisad.

Våra barn tar på eget initiativ steg ut i samhällets förenings- och kulturliv, vilket vi föräldrar uppmuntrar och gläds över. De är inte det minsta isolerade. Friheten att själv få välja gör att man växer som individ.

Vi har valt att ha en förälder hemma då barnen växer upp. Våra barn är trygga och nyfikna och det har varit en förmån att få tillbringa så mycket tid med dem. Våra barn är inte bortskämda med prylar, då vi levt på en lön. Men de vet och känner att de har samma värde som andra trots att de till exempel saknar mobiltelefoner.

Boken vi uppmanas läsa, ”Jämlikhetsanden”, är knappast vetenskaplig utan snarare en förvrängd tolkning av fakta och den har rätteligen fått skarp kritik från många håll.

Tomas och Marita Sandberg

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium Foto: Janerik Henriksson/Geert Vanden Wijngaert/TT
Foto: Janerik Henriksson/Geert Vanden Wijngaert/TT