28 september 2020

En tidning på kristen grundDebatt

Många kristna ser inga positiva följder av beslutet att vänta med sex

Den yngre generationen behöver fler förebilder som håller Bibelns syn på äktenskapet högt och mer undervisning, skriver Nathalie Bencic och Olivia Larsson.

Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter.

Ungdomar och unga vuxna behöver inte låga trösklar där det är utmanande i lärjungaskapet. Det vi efterfrågar är människor som visar att det går att följa det ideal som Bibeln sätter upp för oss och som regelbundet svarar på frågan “varför”.

Runt omkring på däck sitter det ungdomar utspritt och läser. De är på konfaläger och har fått Syster Sofie OP:s bok i handen. “Älska och gör det du vill” är titeln på nunnans bok om relationer och sexualitet, skriven just för ungdomar. Boken vill hjälpa dem att navigera bland falska budskap om sex och att börja lyssna till sitt inre i stället för att bara göra det som vännerna gör.

Läs mer Micke Gunnardo: Stå upp för Bibelns budskap om sex

Efter att vi båda två för några år sedan fick upp ögonen för boken har vi rekommenderat (och köpt) den till jämnåriga vänner och börjat använda hela eller delar av boken i konfirmationsundervisning. Anledningen är enkel. Den ger ungdomar en kärleksfull och fast grund att stå på när det kommer till att lära sig att älska och bli älskad.

Tystnaden bryts. Under en timma har ungdomarna på lägret läst ett kapitel i boken, reflekterat och vilat. Efteråt sitter vi och läser igenom reflektionerna. Vi förundras över de kommentarer som har tecknats ned, vilket egentligen är märkligt. Vi har nämligen lärt oss att en biblisk syn på sex och relationer är något som många ungdomar uppskattar. De gillar att få ett alternativ till det som samhället lär (eller snarare vad det ofta inte lär), de brukar uppskatta att läsa att livet primärt är ett äventyr med Gud och sekundärt med en partner, och många formulerar på olika sätt att de nu äntligen förstår att sexualiteten är något värdefullt och fint.

Vi som kyrka behöver bli bättre på att ge en ung generation goda förebilder. Inte genom att låtsas vara fromma utan genom att välja lärjungaskap genom att tro på och leva ut det Bibeln säger mer än det samhället säger. Bibeln är inte tvetydig när det kommer till vart sex hör hemma. Ändå ser vi två betydligt fler vänner inom kyrkan som väljer att bo sambo än som väljer avhållsamhet fram till äktenskapet. I samtal med vänner finner vi framför allt två anledningar till detta. Den första är att det börjar klinga ord i huvudet, skrämmande lika de ord som ormen uttalade till Eva; "Inte har väl Gud sagt?". Hon visste vad Gud hade sagt, men det kändes mer lockande att i stunden gå sin egen väg. Den andra anledningen är att alltför många, trots många år inom kyrkans väggar, inte förstår varför det skulle komma något gott ur ställningstagandet att vänta med sex.

Vägen fram i samtal om sex och relationer menar vi är biblisk grund i undervisning som visar på Guds goda tanke för sexualiteten. Låt många gemenskaper hjälpa unga att ta beslut som bär och som får landa djupt.

Nathalie Bencic, tidigare konfirmationsansvarig på Elida

Olivia Larsson, konfirmationsansvarig på Elida

Läs mer Cilla Eriksson: Kyrkan har gjort sex före äktenskapet till den största synden

Fler artiklar