Mänskliga rättigheter – gäller de i Sverige?

Hur kan Sverige säga sig stå för religionsfrihet när man samtidigt säger åt en person att ljuga om sin religionstillhörighet för att kunna bli tillbakaskickad till ett ställe där han riskerar att bli förföljd? skriver Josef Tengblad, 13 år.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Öppet brev till migrationsminister Morgan Johansson och till Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket:

Jag är arg! Hur kan Sverige säga sig stå för mänskliga rättigheter och religionsfrihet när man samtidigt säger åt en person att ljuga om sin religionstillhörighet för att kunna bli tillbakaskickad till ett ställe där han riskerar att bli förföljd?

En av mina vänner har i dag varit på återvändandesamtal på Migrationsverket och fått veta att han för det första måste skriva på ett papper som intygar att han återvänder frivilligt till Afghanistan och för det andra måste ljuga om sin kristna tro och säga att han är muslim. Allt detta för att han mot sin vilja ska kunna återvända till ett land där han med största sannolikhet kommer att bli förföljd. Migrationsverket har även sagt att om han inte gör detta hamnar han i häktet. Är inte detta ett hot?

I skolan har jag fått lära mig att Sverige har skrivit under alla FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter, men hur kan det då komma sig att man inte följer UNHCR:s riktlinjer? Där står det nämligen att de grupper som löper störst risk att bli förföljda i Afghanistan är:

Medlemmar av minoritets­religioner och personer som motsätter sig sharialagar.

Individer som anses ha hädat eller som anses vara religiösa dissidenter.

Detta stämmer bra in på min vän eftersom han konverterat och efter det varit öppen med sin kristna tro. Han har fått flera dödshot från olika människor i Afghanistan på grund av detta.

Morgan Johansson och Mikael Ribbenvik! Hur kan detta förekomma i Sverige 2019?

Josef Tengblad, 13 år

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium Foto: Natanael Gindemo
Foto: Natanael Gindemo
Premium Foto: Johan Nilsson/TT
Foto: Johan Nilsson/TT