Maria Larsson svarar Marcus Birro: Ett parti är inte en församling

Låt oss träffas och tala om ditt engagemang, tycker barn- och äldreminister Maria Larsson (KD), efter Marcus Birros kritik av Kristdemokraterna. Hon anser att de gör mycket för de minsta i samhället, trots att regeringen består av partier som placeras till höger.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Marcus Birro, du har rätt i att det behövs ett parti som talar om "harmoni och solidaritet i livet". En av Kristdemokraternas förkämpar i Stockholm, Hardy Hedman (som likt dig hade sin bostad på Söder) myntade "uttrycket människovärdet är viktigare än penningvärdet". Det sammanfattar väl ganska gott det du förväntar dig av ett politiskt parti?

Men kan ett politiskt parti göra allt? Ska verkligen politiker ge svar på andliga frågor samtidigt som de stiftar lagar och gör sociala insatser? Om ett parti skulle göra allt detta, får det ett enormt inflytande i samhället. Rentav farligt mycket makt.

Kristdemokraterna utgår från en kristen människosyn som ger varje människa ett unikt och okränkbart värde, samtidigt som alla människor beskrivs som ofullkomliga. Vi har alla våra fel och brister (Kristdemokraternas partisymbol vittnar även om detta, cirkeln runt vitsippan är inte helt rund). Därför är det hotande med en maktkoncentration, för frestelsen att utnyttja den allhärskande möjligheten existerar. Såväl historien som vår samtid ger skrämmande exempel på hur det går när ett politiskt parti ges tolkningsrätt om Gud och frågor om synd. Särskilt då partiet är statsbärande.

Inget annat parti än Kristdemokraterna betonar att människan har andliga, själsliga och fysiska behov. Vi ger inte svar på existentiella frågor, men vi ger kyrkor och samfund goda förutsättningar att verka i samhället. I årets budget ökade vi stödet till trossamfunden med tio miljoner kronor, vilket är ett 20-procentig påslag. Precis som du skriver gör församlingar ett fantastiskt socialt arbete. Det statliga stödet är också ett erkännande av dessa insatser.

Tack vare oss kristdemokrater kan du nu göra skatteavdrag för pengagåvor till hjälporganisationer. Det är så här ett politiskt parti kan arbeta för att göra samhället bättre, genom att underlätta för de personer och organisationer som gör något samtidigt som samhällets medborgare motiveras till mer engagemang. Men ett parti kan aldrig ersätta en församling och det är fel att begära att politiker ska göra det kyrkan misslyckas med.

Kristdemokraterna gör anspråk på att vara den sociala rösten i svensk politik. Mitt eget ansvarsområde som minister omfattar hemlösa, missbrukare, våldsutsatta kvinnor, och utsatta barn. Jag vill inte förhäva mig, men regeringen gör mycket för dessa minsta i samhället. Trots att regeringen består av partier som placeras till höger.

Solidaritet avläses inte så enkelt som utifrån beteckningen "vänster" och "höger". Den stora skillnaden i svensk politik är synen på människan. Är hon en hjälplös spillra av ett större kollektiv som i allt måste förlita sig på staten? Eller är hon en självständig person förmögen till egna stordåd? Kristdemokraterna underkänner inte människans behov av och samhörighet med en gemenskap. Tvärtom. Vi är övertygade om att vi behöver såväl frihet som varandra och vet vad människans inneboende förmåga förmår. På ont och gott.

Därför talar vi om att sätta fokus på barns och ungas uppväxtvillkor. Det är en fråga som berör hela samhällsgemenskapen och trygga familjer är vinst för Sverige. Men tro inte att alla partier alltid har brytt sig om barnens bästa. I såväl motståndet till legaliseringsförslaget av incest på 1980-talet som i kampen för kriminalisering av innehav av barnpornografi på 1990-talet stod Kristdemokraterna till en början ensamma. Vår historia visar att vi förstår vikten av ett barnperspektiv.

Marcus Birro, innan du går vidare med ditt engagemang, hinner vi väl träffas och tala om det som är viktigast för dig?

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium
Foto: Leif R Jansson / TT