Mariadyrkan har aldrig förekommit i kyrkan

Men hon visste ändå att denna tonårsflicka var Herrens moder!

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Visst framgår det av Bibeln att Maria är Guds moder, Mats Olofsson (Dagen 12/11). Lyssna på Elisabet i mötet med Maria: ”Hur kan det hända mig att min Herres mor kommer till mig?” Elisabet, en åldrad kvinna, uppväxt med Gamla testamentet, kände bara till Herren, den Högste Guden, inte den Treenige Gud som skulle uppenbaras genom Jesus. Men hon visste ändå att denna tonårsflicka var Herrens moder! Hur var det möjligt? Den helige Ande, som nyligen gjort Maria havande med Guds son, talade om det för henne. Alla kristna visste det ända från början. Kyrkomötet i Efesos 431 kom inte med något nytt. Man fastslog vad alla redan hade kunskap om.

Den kunskapen har nu följt kristenheten genom 2000 år. Så här predikade Luther 1532 om Marias fotvandring till sin släkting Elisabet: ”Det skulle ha varit mer i sin ordning om hon fått åka i en gyllene kaross, förspänd med 4 000 hästar, och att man ropade ut där hon for fram: ’Här kommer kvinnan som är höjd över alla andra kvinnor, som är höjd över hela människosläktet...’ Men nej, hon gör sin långa resa till fots... och ändå är hon redan Guds moder! Det skulle ha passat sig bättre att alla berg hoppat och dansat av glädje!” (min kursivering).

Mariadyrkan har aldrig förekommit i kyrkan. Den är en fantasiprodukt i vissa kristna kretsar. Maria är en människa som fått det unika uppdraget att vara Guds moder. Därmed kan vi lättare förstå hennes egna ord i Luk 1:48: ”Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig”. Är alla kristna så bibliska att de gör det?

Vad beträffar ignatiansk spiritualitet har vårt land en hel rad ledare som undervisar om denna i många protestantiska samfund. OAS-rörelsen är värd all heder för sin så klart bibliska inriktning.

Lillemor Hallin

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Dagen från Järvaveckan
Premium
Foto: Urban Thoms