Mer resurser åt familjen

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Det är nu några år sedan en del politiker högt och ljudligt deklarerade att familjen var en förlegad samhällsbildning, som det nu var dags att skrota. Men tydligen var de inte medvetna eller insåg inte att det är där, och bara där, i familjens sköte som de grundläggande mänskliga värderingarna grundläggs. Det är där man får lära sig att ta hänsyn till varandra och hur man ska bete sig mot varandra. I dag förväntar man sig tydligen att det är förskolelärarna som ska hinna med att ge sina, oftast över trettio elever på tre ledare, dessa grundläggande kunskaper (så man kan förstå varför det är så svårt att rekrytera förskolelärare.)

Jag har haft tillfälle att läsa en del om massmördaren Anders Behring Breiviks barndom och osökt går mina tankar till bibelordet i 4 Mos 14:18: ”… utan hemsöker fädernas missgärningar på barn och efterkommande i tredje och fjärde led”. En 2000-årig kunskap som vi ser ut att ha glömt eller som man helt bortser ifrån.

Tydligen var Anders Breiviks mor, Wenche ett oönskat barn, som ingen såg och som går in i vuxenlivet utan erfarenhet av kärlek och närhet. Därför fick Anders en liknande uppväxt, för hon trodde säkert att det var så det skulle vara. Med en frånvarande pappa och en känslokall mamma i en karg och hård miljö, blev det hans fantasivärld, som fick forma hela hans världsbild. Resultatet vet vi!

Tyvärr så måste man konstatera att det finns många barn i dag som växer upp i liknande sammanhang, så det är kanske inte så konstigt att det ser ut som det gör i våra skolor i dag.

Den slutsats jag drar av detta är att samhället måste satsa ännu mera på att stärka familjerna. Familjerna måste få mer resurser, så att de kan ha råd att vara hemma längre för att kunna skapa en trygg miljö för barnen. Det ser ju tyvärr ut som att allt fler barn inte klarar av att växa upp i de allt för stora förskoleklasserna som samhället i dag erbjuder.

Per Larsson, Nynäshamn

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
EU-VALET 26 MAJ
Nyheter
Foto: Anders Wiklund/TT
Premium
Foto: Arne Winerdal