24 september 2020

En tidning på kristen grundDebatt

Micke Gunnardo: Stå upp för Bibelns budskap om sex

Kyrkorna behöver ge en sund och tydlig undervisning utifrån Guds ord och hjälpa unga att motstå frestelsen att ha sex före äktenskapet, skriver Micke Gunnardo.

Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter.

Vi är nog många som håller med Cilla Eriksson i hennes debattartikel i Dagen om att vi behöver prata mer om sex och äktenskap i våra församlingar. Samboskap, skilsmässor och otrohet är sedan ganska länge frågor som allt oftare blir aktuella i kristna sammanhang samtidigt som kunskap och vishet att hantera dessa frågor nog brister på sina håll.

Utifrån många års arbete med dessa frågor delar jag även Cilla Erikssons erfarenhet av att det finns äktenskap som ingås för tidigt eller av ”fel” anledning då man vill undvika ett liv i synd = sex före äktenskapet.

Däremot invänder jag starkt mot hennes idé att rekommendera par att innan äktenskapet flytta ihop och ha sex om det inte går att stå emot frestelsen.

Vad vi som kyrka i stället borde göra är att undervisa och praktisera det liv som Bibeln talar om; att leva i världen men inte av den! Hur märks det på mig som Jesu efterföljare att jag värderar och hanterar min ekonomi annorlunda än det gängse sättet ”i världen”? Hur märks det i mina relationer, hur märks det i min livsstil och i alla mina vardagliga val jag ställs inför? Hur märks det i hur jag relaterar och handskas med min sexualitet?

Cilla Eriksson skriver att hon inte vill liberalisera sex, men det är just det jag tycker hon gör när hon vill rekommendera kristna par att leva i samboskap och praktisera sex före äktenskapet. Normlösheten som breder ut sig allt mer i vårt samhälle blir också stegvis tydligare i kristna sammanhang. Vi måste våga stå upp för det Bibeln talar om, även om Bibeln inte alltid ger de enkla och lättförståeliga svaren, även om det mycket ofta strider mot ”världens” syn. Vi behöver läsa Bibeln tillsammans med kloka och erfarna syskon i tron, vi behöver på olika sätt hjälpa varandra till ett liv i Jesu efterföljd – vi klarar inte det på egen hand.

Läs också Cilla Eriksson: Kyrkan har gjort sex före äktenskapet till den största synden


När man är förälskad vill man inget hellre än att vara så mycket som möjligt med honom/henne. Börjar man dessutom att tänka/prata/drömma/planera för ett liv tillsammans måste man tidigt ta ställning till frågor som rör sex och hur man vill handskas med det. Blir man som kristen (många gånger ung vuxen) helt utlämnad i dessa frågor utan vägledning i församlingen blir man hänvisad till och lockad av världens syn på sex och samlevnad. Den är i mina ögon oftast mer eller mindre normlös – man blir hänvisad till att göra precis det man känner för – "bara man inte skadar någon". Vi är många som behöver ta steg framåt på detta område i våra kyrkor och ge en sund och tydlig undervisning utifrån Guds ord. Kristen tro vill bland annat förmedla att sex/samlag är mer än en fysisk förening – det är en förening av kropp, själ och ande. Sex är tänkt att vara den mest sammanflätande upplevelsen som förenar man och hustru i en livslång relation. Sex, och framför allt samlaget, bör ses som en kärlekshandling som på djupast möjliga sätt uttrycker vår överlåtelse till varandra.

Den undervisningen om sex och hur man lättast kan praktisera den som kristen och hur man faktiskt kan motstå frestelsen att ha sex före äktenskapet måste få ha företräde framför rekommendationen att flytta ihop och praktisera sex om det blir för svårt att motstå frestelsen.

Läs också Anton Johnsson: Avhållsamhet är bra träning i att inte ge efter för sitt habegär


Jag har haft förmånen att ha träffat grupper av tonåringar/unga vuxna och undervisat i dessa frågor. Jag gläds över den stora betydelse dessa unga människor ger frågorna som berör sex och samlevnad och den genuina viljan att leva sina liv så nära Guds vilja det är möjligt.

Vi behöver hjälpas åt att ge varandra tro och hopp om att det med Guds och varandras hjälp går att leva i denna värld utan att behöva leva av den – även när det kommer till sex före äktenskapet!

Micke Gunnardo, parvägledare och föreläsare

Läs också Micah Fryxelius: Stora problemet är att nygifta skiljer sig när det inte "känns rätt"

Fler artiklar