Missförstånd kring nattvarden

När Rickard Cruz anser att nattvarden är vilken måltid som helst så tror jag att det är ett totalt missförstånd (Dagen 17/3).

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Hela argumentationen i första Korintierbrevet 11 ger vid handen att det inte är så.

Nattvarden är som jag ser det Nya Förbundets förbundsmåltid. Bibeln visar på ett antal ganska olika förbund. Både människor emellan och mellan Gud och människor.

Några saker är ändå gemensamma:

De ingås med ett synligt tecken. För gamla förbundet är det tecknet omskärelsen.

När tecknet är på plats äter man en förbundsmåltid tillsammans. Tecknet är en engångsföreteelse, medan måltiden är ett sätt att bekräfta och uppehålla förbundet. För gamla förbundet var förbundsmåltiden påskalammet, och för nya är det nattvarden.

Det som sker den natt då Herren Jesus blev förrådd är att Han tar gamla förbundets förbundsmåltid och ändrar den totalt så att en del av den nu blir det nya förbundets måltid. Villkoren att delta i förbundsmåltiden är att förbundstecknet är på plats. I bestämmelserna för påskalammet står det tydligt att det är en måltid för de omskurna. Kyrkan har hela tiden hävdat att nattvarden är för de döpta.

I dag anser jag därför att de gamla pingstpastorerna hade rätt när de inbjöd troende och döpta till nattvardsbordet.

Jan Wetterstrand

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Bethel church
Ta emot inspiration från karismatiska förnyelserörelser, men fånga också upp de varningssignaler som finns. Bilden: Bill Johnson undervisar på bibelskolan i Kalifornien.
Foto: Christopher Visser
Foto: Christopher Visser