Missionskompensera för onödiga inköp

Vi kristna behöver ta ett förnyat ansvar så att den missionsbefallning som Herren gav oss ska bli en verklighet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Vi läser oftare och oftare hur företag och individer klimatkompenserar; till exempel ett bilföretag som planterar ett träd för varje provkörning av sin senaste bilmodell. Personligen kom jag att fundera på min livshistoria, hur jag och min fru på tidigt 1990-tal offrade allt för att åka österut som missionärer.

Väl tillbaka i Sverige efter 16 år har vi återgått till förvärvsarbete med en stadig ekonomi som resultat, vilket gett möjlighet att unna sig utlandssemestrar med mera. Offrandet har givetvis fortsatt. I en omgivning av stark konsumtionsanda och påverkad via reklam för det-här-måste-du-ha-grejer är det dock lätt hänt att egna ”behov” växer och tar större och större utrymme både tids- och pengamässigt.

Häromdagen kom jag att tänka på att börja missionskompensera! Köper jag en ”onödig” grej kan jag ge samma summa till missionen. En ny befriande tanke! Tiondegivande kan man ju kalla kyrkokompensation, men varför inte missionskompensera?

Tänk om vi kristna som tror på och tar missionsbefallningen på allvar skulle börja missionskompensera vår konsumtion: när vi handlar eller reser på en semester så kompenserar vi med extra gåvor till missionen! Hur som helst bestämde jag mig för att börja göra det så att missionsgivandet och de personliga behoven följs åt. Ökar jag mina personliga behov ökar jag mitt missionsgivande samtidigt.

Kanske en vild idé, men när jag ser hur missionsorganisationer och missionärer sliter för att få det att gå ihop, behöver vi kristna ta ett förnyat ansvar så att den missionsbefallning som Herren gav oss ska bli en verklighet. Ansvaret för att evangeliet ska predikas i vår värld är ett uppdrag som är unikt för oss kristna, för församlingen. Vi kan inte förvänta oss att sekulära stater ska medverka till att människor kommer till tro genom att finansiera missionsprojekt via olika typer av bidrag. De kan givetvis bidra till att bekämpa fattigdom, men evangelisation är ett uppdrag som är givet oss kristna, som Bibeln kallar de heliga: Vi som har kommit till tro på Jesus.

Det uppdraget utförs och finansieras primärt av oss kristna. Vi kan inte vaggas in i en känsla av att ”Mr Någon Annansson” tar hand om det; nej, vi behöver tillsammans ta det ansvaret.

Det ligger ett stort ansvar på missionsorganisationer och församlingar att tillsammans hitta vägar att göra det på ett hållbart sätt, att vara ekonomiskt transparanta och ha ett kostnadseffektivt tillvägagångssätt.

Antalet onådda på jorden har de senaste 20–30 åren fördubblats från cirka 1,5 miljarder till cirka 3 miljarder i dag. Trots stark församlingstillväxt har befolkningstillväxten gått snabbare än evangelisationen. Parallellt har tillgången till Bibeln på världens cirka 7 000 språk vuxit från 50–70 i början av 1800-talet till dagens dryga 3 400 språk som har tillgång till hela Bibeln, Nya testamentet eller någon bok i Bibeln.

Tillsammans kan vi slutföra det uppdrag Jesus gett oss: Att alla länder, nationer och språk får tillgång till evangeliet och höra det förkunnas. Vi har löftet om evigt liv, en evighet tillsammans med Jesus; det är Honom vi förkunnar och som vi önskar, ber och arbetar för att alla människor ska få möjlighet att höra om.

Mats-Jan Söderberg, missionsföreståndare Folk och språk (Wycliffe Sverige)

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Maria Gustin Bergström och Stefan Gustavsson landar helt olika då Sverige är på väg att ta fram en ny migrationspolitik.
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Liselotte Sabroe
Foto: Liselotte Sabroe
Foto: Janerik Henriksson/TT
Foto: Janerik Henriksson/TT
Debatten om Knutby
Foto: Sandra Lagerstrå
Foto: Sandra Lagerstrå