Nationer har gränser som kyrkorna saknar

Den djupa orsaken till flykting­vågen är att söka på det andliga området.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Fredrik Lignell svarar på min insändare med en lång utläggning om nationsgränser, den 25 februari. Kanske var det Dagens rubrik till artikeln som triggade? Men det blir en ”höna av en fjäder” när han raljerar över min förmodade syn på nationsgränser. För mig är det viktiga att Herren har koll på dessa.

För tydlighetens skull – min identitet är kristen och svensk, inte en svensk som är kristen. Och jag är inte Sverigedemokrat och inte negativ till att hjälpa flyktingar här hemma. Jag möter sådana varje vecka.

Vi är överens om att i Guds församling finns inga gränser (Gal. 3:26-28). Men måste vi därför bortse från nationsgränser? Ska vi kasta vår svenska korsmärkta flagga på sophögen? Det tror jag inte Lignell menar.

Självklart har Gud inget emot att individer flyttar mellan länder, men det är inte vad denna flyktingvåg handlar om! Gud verkar räkna med att hednafolk/nationer existerar när Jesus kommer i härlighet till jorden, ty då ska Han döma dem. (Matt. 25:31f, Upp. 17:15, Upp 19:11-16).

Fredrik Lignell tycks missa mitt ärende, att uppmärksamma politikernas inkonsekventa handlande i flyktingmottagandet eftersom, som jag påstår, de inte insett det ”onormala” i den flyktingvåg som nu översvämmar Europa. Därmed har de gått i en ond fälla där risk för kaos föreligger! Måhända har Stefan Löfven nu förstått detta, då han säger att det är stor risk för kaos i EU (TT den 26 februari). Den djupa orsaken till flyktingvågen är att söka på det andliga området, därför bör vi främst be för politikerna.

I detta kritiska världsläge får inte vår uppmärksamhet förloras i en diskussion om nationsgränsers vara eller icke vara. Risken att ett tredje världskrig kan bryta ut hänger på en skör tråd, något jag inte är ensam om att oroas över.

Flyktingströmmen beror bland annat på terrorgruppen Islamiska statens (IS) hänsynslösa framfart, vars strategi är att skapa kaos och fruktan i världssamfundet för att erövra världsherravälde.

Sedan katastrofen i New York den 11 september 2001 arbetar de efter en sjupunktsplan! Fem faser är uppfyllda, och den sjätte inleds i år då man avser genomföra terror­attacker i västländer.

Vem kan hindra dem? Bara Gud genom församlingens målmedvetna bön (Ef. 6:10–12). Låt oss därför hjälpas åt att stärka bönelivet, både hos enskilda och församlingar. För människornas skull! (1 Petr. 4:7; 1 Tim. 2:1-4).

Claes-Göran Bergstrand

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.