Nonsens från abortförepråkare

På många håll upprörs man över den skärpning i lagstiftningen kring abort som är på gång i den amerikanska delstaten Alabama. Åsikter bryts och demonstrationer hålls, helt naturligt, för liksom emot.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Det som fångade mig i nyhetsrapporteringen kring detta är ett uttryck jag inte hört förut och som säger en hel del om hur en abortförespråkare ser på det ofödda barnet. Tv intervjuar en kvinna som upprörs av den eventuella lagändringen och visar sin ilska över denna ”worship of the fetus” (ungefär ”tillbedjan/dyrkan av fostret”). Hon menar att den delen av moderns kropp inte alls har det okränkbaras värde. Och hennes åsikt delas, som bekant, av många.

Men att förespråkare för en mer restriktiv lagstiftning på abortområdet skulle tillbe fostret är naturligtvis nonsens. Däremot tillber många av oss den Gud som ”vävde oss i moderlivet” (Psalm 139:13). Vi gläds, för att vidare parafrasera Psalm 139, över att han ”såg oss innan vi föddes, i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt”.

Detta, och många andra skriftställen, övertygar oss om fostrets rätt till sitt eget liv från början av dess existens. Hur en human lagstiftning kring detta skall utformas kan naturligtvis diskuteras, både i Alabama och här i Sverige. I centrum måste ändå barnet få finnas, dessa vars ”änglar i himlen alltid ser Guds ansikte.” (Matt 18:10).

Tomas Söderhjelm

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
POLISVÅLDET I USA
Övergrepp i kyrkan
Isolerade tonåringar
Når universitets- och gymnasiestudier sker på distans, får många församlingar en ny målgrupp av äldre ungdomar i ungdomsarbetet. Bilden är från ett seminarium för unga vuxna på Nyhemskonferensen. 
Foto: Natanael Johansson
Foto: Natanael Johansson