Nu räcker det med daltandet av ungdsomsbrottslingar

Det är helt vansinnigt att kriminella ungdomar ska få rabatt på sina straff, skriver Alf Ronnby.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kan vi tänka oss ett samhälle mer på fallrepet än då barn rånar, tråkar och misshandlar andra barn? Vi tänker gärna att barn är rena, oförstörda och i stort opåverkade av världens ondska och fördärv. När vi nu ser att för grupper av barn från vissa bostadsområden gäller inte detta. Det är tvärtom och inte bara polisen inser att något är allvarligt fel.

Anmälda våldsbrott där förövare och brottsoffer är under femton år ökar kraftigt. På fyra år, 2016–2019, har antalet sådana våldsbrott ökat med 37 procent och antalet rån fördubblats, från 1 178 till 2 448. Förra året anmäldes mer än 9 000 sådana brott.

I region Mitt har polisen gått igenom 390 sådana våldshändelser. Ungefär hälften av brotten begås i skolmiljö, säger regionchef Carin Götblad. Götblad berättar att hon är förvånad, både över ökningen och över förövarnas låga ålder. Grovheten förbluffar också. På videoupptagningar kan man höra hur rånarna kallar offret för kränkande tillmälen. Götblad säger att rånarna ofta kommer från de så kallade utanförskapsområdena.

Detta är en spegling hur motsättningarna har ökat i samhället. Mycket bottnar i en splittrad kultur, särskilt i de så kallade utanförskapsområdena, där det bor mycket invandrare. I dessa områden har familjen förlorat mycket av sin roll som förebild, fostrare och moraliskt föredöme. De unga lever i miljöer som kan betecknas som ett alienerande skymningsland. Inlärningen av vuxenroller fungerar inte. De unga blir dåligt förberedda för vuxenliv. I stället riskerar de att få negativa förebilder i en kriminell eller halvkriminell miljö. Det man inte kan skaffa sig på laglig väg kan ske på olaglig. I dag har ungdomar mycket att stjäla från varann!

Vi ser att samhället behöver en massmobilisering mot avvikande beteende. Vi ska inte ha fler utanförskapsområden! Skolan bör ta initiativ till att eleverna kan komma säkert till och från skolan. Och i de utanförskapsområden vi har, behövs en armé av socialarbetare som arbetar med familjerna för att få dem att fungera som de normalt borde i en socialiseringsprocess.

Fritidsledare, samhällsarbetare och vuxna i områdena ska mobiliseras att skapa socialt levande närmiljöer. I skolan behövs mängder av kuratorer och socialt engagerad personal för att lägga en social grund för korrekt beteende människor emellan. Den så kallade ungdomsrabatten måste omgående avskaffas. Det är helt vansinnigt att kriminella ungdomar ska få rabatt på sina straff. Vilka signaler sänder det till medborgarna? Det måste till ett slut med daltandet med brottslingar!

Alf Ronnby, Sölvesborg

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (100%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

96 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Sommarkonferenserna
Foto: Johannes Ottestig
Foto: Johannes Ottestig
Kristen i coronakrisen
Foto: Kajsa Göransson
Foto: Kajsa Göransson
Coronakrisen
Pat Marmo, ägare till en begravningsbyrå i Brooklyn, berättar att de är kraftigt överbelastade till följd av corona-pandemin. 
Foto: John Minchillo
Foto: John Minchillo