Nya utmaningar och möjligheter för KD

Vår historia visar att vi förstår vikten av ett barnperspektiv.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

En av Kristdemokraternas förkämpar i Stockholm, Hardy Hedman, myntade uttrycket ”människovärdet är viktigare än penningvärdet”. Det är en kärnfull sammanfattning av vår politik. Vi utgår från en ­kristen människosyn som ger varje människa ett unikt och okränkbart värde, samtidigt som alla människor beskrivs som ofullkomliga. Vi har alla våra fel och brister. Inget annat parti än Kristdemokraterna betonar att människan har andliga, själsliga och fysiska behov. Vi ger inte svar på existentiella frågor, men vi ger kyrkor och samfund goda förutsättningar att verka i samhället.

Kristdemokraterna gör anspråk på att vara den sociala rösten i svensk politik. Utifrån vår människosyn är det självklart att värna om barns rättig­heter och äldres respekt och välbefinnande. I dagens samhälle, där vi kan se tendenser till att individualismen växer behövs mer ”närvärme”, för att låna ett begrepp från författaren Gerda Antti och som även vår förre partiledare Alf Svensson använde.

Vi sätter fokus på barns och ungas uppväxtvillkor. Det är en fråga som berör hela samhällsgemenskapen och trygga familjer är vinst för Sverige. Alla partier har inte alltid brytt sig om barnens bästa. I såväl motståndet till legaliseringsförslaget av incest på 1980-talet som i kampen för kriminalisering av innehav av barnpornografi på 1990-talet stod Kristdemokraterna till en början ensamma. Vår historia visar att vi förstår vikten av ett barnperspektiv. Det är nu ingen hemlighet att vi kristdemokrater vill att Barnkonventionen ska inkorporeras i den svenska lagstiftningen. Det skulle öka medvetenheten och stärka barns rättigheter. Ett steg i denna riktning har tagits när vi under hösten fick med övriga alliansen på att tillsätta en utredning.

Kristdemokraterna är alliansens sociala röst. Vi har fått igenom en rad viktiga förändringar som gör sjukförsäkringen bättre. Den senaste innebär höjd grundnivå i föräldrapenningen vilket är en god förstärkning för framför allt unga föräldrar som inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden. Och varje barn som omhändertas av samhället ska ha en egen namngiven socialsekreterare, äldre ska få känna välbefinnande, skatten på pensioner har sänkts fyra gånger – något som aldrig skulle ha kommit till stånd utan Kristdemokraterna, vårdköerna har mer än halverats och statens stöd till tandvården har fördubblats. Det är några exempel på vad alliansregeringen, med Göran Hägglund och Maria Larsson som ansvariga för alla de sociala frågorna, har genomfört hittills.

Men nu är det 2013 och vi står inför nya utmaningar och nya möjligheter. Vi har som kristdemokrater en vision om vilket samhälle vi vill skapa. Det handlar bland annat om nolltolerans när det gäller vräkning av barn, nolltolerans mot narkotika, en fortsatt restriktiv alkoholpolitik, en god och jämlik vård, en trygg och värdig äldreomsorg och Sverige som det bästa landet för barn att växa upp i. Som den sociala rösten fortsätter vi kristdemokrater arbeta för människovärdet och för dem med de svagaste rösterna i samhället.

Anders Andersson (KD), riksdagsledamot, socialutskottet
Roland Utbult (KD), riksdagsledamot, socialutskottet

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
KYRKATTACKEN I SRI LANKA
Premium
Foto: Gemunu Amarasinghe