Nyamko Sabuni står för frisinnet i L

När Liberalerna nu ska välja sin nya partiledare är Nyamko Sabuni den som kan föra frisinnet in i framtidens utmaningar, skriver Jakob Olofsgård.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Det behövs en återkomst för frisinnet i svensk politik. Både för en politik och politiker med en ton av hopp för den utsatte. Samma politik som hade sitt ursprung i folkrörelserna och tog strid för friheten för den som är svag.

När Liberalerna nu ska välja en ny partiledare är Nyamko Sabuni den som kan föra frisinnet in i framtidens utmaningar.

När jag ställde frågan till Sabuni om hennes syn på tro och religion fick jag det korta men tydliga svaret: ”Det är bra med religion för jag tror att det är något som människor kan behöva. Däremot tycker jag inte att religion ska blandas in i politiken.”

När väckelserörelsen växte fram var de mot ett religiöst maktförtryck, de kämpade för att människor själva få välja sitt liv och tro. Att makten och kyrkan skulle vara skilda åt. En sekulär stat men inte ett sekulärt samhälle. I dag är situationen annorlunda men samtidigt finns tydliga likheter. På grund av en misslyckad integration finns det parallella verkligheter, en stat i staten, där religiösa konservativa auktoriteter förtrycker människor.

För mig är frisinnet allt utom snällt. För den som är utsatt är det på riktigt. Då hjälper enbart tydlighet och verklig hjälp. Den frisinnade kampen är densamma idag som för 100 år sedan, till viss del en strid för samma saker men nu också mot andra. Kampen mot hedersförtrycket, som oftast drabbar den unga kvinnan. Kampen mot barn- och tvångsäktenskap. Kampen för jämställdhet. Kampen mot våld i nära relationer. Kampen mot missbruk. Kampen mot psykisk ohälsa.

Under mina 20 år som pastor och arbetet med utsatta människor har jag fått lära mig den svåra vägen. För att verkligen kunna hjälpa en utsatt människa, behövs tydliga och kärleksfulla ramar. Den hjälp som behövs är oftast allt utom konflikt- och smärtfri.

På samma sätt var min uppväxt i ett missionsförbundskt och frisinnat folkpartihem. När mina lantbrukarföräldrar med sina fyra små söner också bestämde sig för att bli familjehem till ungdomar med trasiga bakgrunder, var det för att de helt enkelt kunde hjälpa. Där fick jag uppleva att en stökig ungdom både behövde en fast och en kärleksfull hand.

Med sin uppväxt som anhörigflykting är Sabuni den enda inom svensk politik som verkligen kan ge ett eget perspektiv på migrationens och integrationens utmaningar, men också i sociala frågor. Det är en sak att vilja hjälpa och en annan att verkligen kunna. Sveriges mål är och kommer alltid vara, att kunna hjälpa så många vi någonsin kan, med rätt hjälp, med en fast, social och kärleksfull hand.

Sabuni driver även vikten av kunskap kring könsstympning och tvångsäktenskap. Utmaningar som aktualiseras i samband med sommarlovet. Alla barn kommer inte att komma tillbaka till skolan. Undersökningar visar att över 70 000 unga i vårt land är oroliga att inte få gifta sig med den de vill.

Här behövs hårdare straff för brott med hedersmotiv och större möjligheter för myndigheter att gripa in vid misstanke om personer förs ut ur landet för tvångsgifte eller könsstympning.

Sabuni bidrar i sig själv till mångkultur inom svensk politik. När hade Europa senast en invandrad kvinnlig partiledare? För henne är mångfald en självklarhet. Sverige är ett land som består av många kulturer, men det som är avgörande är om vi hittar det som gemensamt håller oss samman och förenar oss, där vi inkluderar varandra - ger varandra frihet.

En partiledare behöver på samma sätt förena stad och landsbygd. Både den akademiska storstadsmänniskan och den snusförnuftige landsbygdsmänniskan behövs. Civilsamhället (läs kyrkor) är som starkast utanför storstaden, det är också där integrationen fungerat som bäst. Samtidigt har städerna stora behov i segregerade bostadsområden. Alla som bor i Sverige, oavsett var, oavsett bakgrund, ska få samma möjligheter.

Det här partiledarvalet handlar inte om höger eller vänster, om mjuk eller hård. Sabuni står för någonting nytt och hon har inga band till gamla interna strukturer. Framförallt går hon hem i stugorna, även i de frisinnade.

För att samtidigt kunna behålla Sveriges nivå av välfärd, omfamna människor i social utsatthet och kunna ta emot fler med asylbehov, behövs det frisinnades återkomst. Jag hoppas vi känner igen det i en mer modern och förnyad form, för i dag stavas frisinnet – Nyamko Sabuni.

Jakob Olofsgård,

Liberalerna i Jönköping, ersättare till riksdagen

Läs även | L söker inte en frälsare

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner
Vigselkrav
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen vill med ett nytt förslag göra det svårare för vigselförrättare att neka samkönade par att vigas till äktenskap.
Foto: Kallestad, Gorm
Foto: Kallestad, Gorm