Nyanserad debatt kring livets slut behövs

Det blir till slut en personlig avvägning.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Jacob Rudenstrand oroas för att Statens medicinsk-etiska råd (Smer) ska bli ett verktyg för politiska agendor (Dagen 23 februari). Han kan vara helt lugn på den punkten. Alla riksdagspartier har en ledamot vardera i rådet som också består av ett antal opolitiska sakkunniga. Smer har som råd ingen uppfattning i frågan om assisterat döende. Några medlemmar i rådet är tydligt emot och några är tydligt för assisterat döende medan flera inte uttryckt någon personlig uppfattning.

 

Läs mer: Smer får inte bli verktyg för politiska agendor

 

Jag har offentligt uttryckt en önskan om en nyanserad debatt om frågor kring livets slut då detta är svåra frågor där det inte är överraskande att vi kan komma till olika slutsatser. Det finns goda argument på båda sidor i debatten och det blir till slut en personlig avvägning­ ­vilken vikt man lägger vid olika argument.

Jag har aldrig uttalat att den som har invändningar mot dödshjälp har "en oreflekterad hållning". I en diskussion i Aktuellt använde jag det uttrycket om mig själv från den tid då jag var helt emot alla former av dödshjälp. Jag tyckte ungefär som de flesta i min omgivning och hade inte satt mig in i frågan på allvar. Efter att ha studerat frågan på djupet har jag kommit att ändra uppfattning. Det är något helt annat! Det är också direkt fel att påstå att jag ska ha viftat bort argumentet om att människor i livets slutskede kan känna sig pressade av samhället eller anhöriga att välja någon form av dödshjälp som "irrelevant". Vad jag sa var att detta motiv kommer först på fjärde plats i Oregon. Det är något helt annat!

Vi behöver fortsätta samtalet om dödshjälp, men då är det av största vikt att alla som deltar i detta samtal håller sig till sanningen.

Ingemar Engström, professor, överläkare sakkunnig Statens medicinsk-etiska råd (Smer)

Läs fler artiklar om dödshjälp och vård i livets slut

Alla tidigare artiklar

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner
Vigselkrav
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen vill med ett nytt förslag göra det svårare för vigselförrättare att neka samkönade par att vigas till äktenskap.
Foto: Kallestad, Gorm
Foto: Kallestad, Gorm