Nyinrättad: Myndigheten för genuin tro

Myndigheten kommer att få en diger uppgift.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Efter att i 27 år hjälpt invandrare att få ett tryggare liv, förstå och integreras i det komplicerade svenska samhället, samt deltagit i många möten med Migrationsverket och domstolar, så har jag iakttagit att en ny myndighet har bildats, som tagit på sig uppgiften att avgöra vilka som har en genuin kristen tro.

Migrationsverket, Migrationsdomstolarna och Överdomstolen är självutnämnda att inta denna myndighetsroll; ”Myndigheten för genuin tro”. Dessa myndigheter har växt fram, trots att de har vaga, ringa eller ingen, kompetens i ämnet ”tro”. Personer i dessa myndigheter avgör dock vad som är trovärt, genuint, sannolikt och slutligen sant, för att nu använda just de specifika ord som dessa myndigheter använder när avvisande beslut fattas och domar fälls.

Eftersom dessa myndigheter har tagit på sig denna självutnämnda roll, så borde medlemsintagningen till församlingar och kyrkor gå via dessa ”experter” på ”tro”. Utsagor från präster, pastorer, diakoner, själavårdare och andra som har utbildning och jobbat nära asylsökande är naturligtvis otillförlitliga.

Naturligtvis förväntas att ”Myndigheten för genuin tro” även kommer att hantera medlemsärenden i alla organisationer som handlar om medlemmars tro och handlingar. Ett exempel är politiska organisationer. Innan något politiskt parti kan motta en ny medlem måste en noggrann utredning med åtföljande dom genomföras, för att avgöra om en medlemskandidat har ”rätt tro” och därefter kan släppas in … eller avvisas från partiet.

Detta gäller även för många andra sammanslutningar, där tilltron till sammanslutningens syften och stadgar är grunden för deltagande och engagemang. ”Myndigheten för genuin tro” kommer att få en diger uppgift att övervaka, tolka och styra alla människors innersta tankar, tro och gärningar, samt avgöra vilka som har den allena gällande rätta och bevisbara tron.

Roland Lundqvist, engagerad i NFI – Nätverk för invandrare

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium Foto: Natanael Gindemo
Foto: Natanael Gindemo
Premium Foto: Johan Nilsson/TT
Foto: Johan Nilsson/TT