Oas har ingen dold agenda

Oas-rörelsen är inte på väg till Rom, inte heller till Konstantinopel, Wittenberg eller Azusa Street.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Hej Mats Olofsson, som upprepar dina frågor om Oasrörelsen i Dagen 27 september, jag vet inte vem du är eller vad som driver dig att skriva. Ett personligt möte eller samtal hade såväl du som vi vunnit på, om din avsikt är att få svar på dina olika frågor.

Du föredrar ett ledarskap som tål att svara i ljuset säger du. Oasrörelsens ledarskap delar din önskan om att leva i ljuset! Men att mena att diskussion på insändarsidor är det samma som att leva i ljuset är inte självklart.

Oasrörelsen har ingen dold agenda, som du misstänker, och det konspiratoriska tänkesätt du ger uttryck för i din insändare, när du skriver att det finns mycket som försiggår bakom kulisserna som vi vanliga kristna inte får reda på – det är ett anmärkningsvärt påstående och ett personligt möte (som jag i mitt förra svar inbjudit dig till) kunde bidragit till att du sluppit skriva så. Också Oasrörelsen och dess ledning består av  – vanliga kristna. 

Oasrörelsen är en karismatisk förnyelserörelse inom Svenska kyrkan, med en ekumenisk öppenhet. Därmed står den i gemenskap med karismatisk förnyelserörelse i hela kristenheten, och i de sammanhangen finns det ortodoxa, katoliker, anglikaner, lutheraner, frälsningssoldater, pingstvänner med flera. Mellan dessa grupper finns skillnader i tron på många ibland mycket viktiga, punkter. Men där finns också generositet och respekt inför andra kristna. Är man trygg i sin egen tradition är det aldrig farligt att möta en annan.

Vad gäller synen på Herrens moder, Maria, håller sig Oasrörelsen till vad ärkeängeln Gabriel och Sakarias´ hustru Elisabet enligt Skriften ser i henne. Konciliet i Efesus år 431 (ett av de sju ekumeniska koncilierna som så gott som hela kristenheten gemensamt bejakar, även Svenska kyrkan) kallar henne Theotokos, Gudaföderska, för att göra klart att den hon födde var och är och förblir Gud själv, Sonen!

En trossats som det även har visat sig vara nödvändigt att behöva hävda i den senaste tidens teologiska debatt inom Svenska kyrkan.

Oasrörelsen är inte på väg till Rom, inte heller till Konstantinopel, Wittenberg eller Azusa Street.  Oasrörelsens folk är på väg till Hemlandet, Himmelen, varifrån vi väntar vår Herre Jesus. Och det kan hända, det är inte vår sak att döma om, men vi anar att det är så - att det också är på väg folk från Rom, Konstantinopel, Wittenberg och Azusa Street till samma Hemland!

Berit Simonsson, Oasrörelsen

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium
Foto: Natanael Johansson
TORPKONFERENSEN
Premium