Olika pristabeller på samvetsfrihet

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

I Dagens debatt om människans samvetsfrihet håller jag som katolik mer än gärna med Alf Svensson som lyfter fram ”det orimliga i förenklingen att göra talet om samvetsklausul enbart till ett slagträ i en abortdebatt”.

Tvärkyrklig abort- och homosexfixerad polarisering splittrar svensk kristenhet som där-igenom just gör debatten ”orimlig”. Katolska kyrkan med biskop Anders i spetsen utgör här en starkt bidragande orsak.

Hur tillämpar olika kyrkor och samfund religions- och samvetsfrihet i relation till arbetstrygghet inom sina egna kristna led när det gäller åsikts- och yttrandefrihet i synen på alla typer av jämställdhetsfrågor inklusive kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa.

Vilken kristen företrädare ifrågasätter samvetsfrihet? Så varför inte vidga debatten om samvetsklausul till att fokusera på samvetsfrihetens kostnadsaspekt?

Vad vet vi kristna om varandras samfund i detta avseende? I Sverige och internationellt?

Biskop Anders brukar säga att samvetets överhöghet får kosta vad det kosta vill. Men då syftar biskop Anders förmodligen inte på kostnadsfrågan ur civil synpunkt utan enbart ur inomkatolskt perspektiv. Ty en katolsk ordenspräst vars samvetsfrihet påbjuder honom att stödja en katolsk kvinna med prästkallelse mister till exempel hela sin psykosociala kontext genom att han förlorar sitt yrke, utesluts från kyrkans sakramentala gemenskap, det vill säga exkommuniceras och utesluts ur sin ordensgemenskap.

Men nu gällde frågan samvetsfrihet, civil vårdpersonal och abort och genast anser katolsk hierarki och dess tvärkyrkligt allierade att samvetsklausul ska vara en given kostnadsfri självklarhet såväl inom Sverige som övriga EU där – liksom i FN – familjepolitiska frågor döljer maktpolitiska anspråk inom en patriarkal katolsk kyrka vars hela maktstruktur bygger på över- och underordning mellan män och kvinnor. Att inomkatolskt utmana denna ordning – läs Läroämbetet – genom att åberopa samvetsfrihet kostar. Ty på så vis hålls efterfrågan att åberopa samvetsfrihet effektivt nere.

Irene Norgren

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.