Öppen kyrka: Låt delaktigheten i kyrkan öka

Kyrkans grundläggande uppgifter måste bäras gemensamt. Alla kyrkotillhöriga som önskar ska ha möjlighet att vara delaktiga, skriver tre representanter för Öppen kyrka – en kyrka för alla (ÖKA).

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nu är det snart dags för kyrkoval i Svenska kyrkan igen. Vart fjärde år gäller det alltså att på nytt ställa frågan till oss alla kyrkotillhöriga vilken kyrka vi vill vara och hur vi bäst tror att evangeliet om Jesus Kristus ska förkunnas och gestaltas till alla människors hjälp, tröst och glädje.

Öppen kyrka – en kyrka för alla (ÖKA) bildades i Göteborgs stift 2001 som ett svar på väljarnas önskan om ett partipolitiskt obundet alternativ som fullt ut stödde Svenska kyrkans ordning om kvinnors och mäns lika tillträde till vigningstjänst (biskop, diakon och präst).

Något annat som ligger högt på ÖKA:s dagordning är alla människors rätt och möjlighet att själv ha tolkningsföreträde i sitt eget liv när det gäller den egna identiteten. Frågor om kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning och övriga diskrimineringsgrunder är inget som på något sätt är färdigt utan behöver ständigt hållas levande. Människors rätt att kunna leva sina liv så gott och innehållsrikt som möjligt behöver stödjas och backas upp av oss gemensamt som kyrka.

Detta handlar inte om åsikter utan om människosyn och värdegrund. Ska vi till exempel med trovärdighet också i framtiden kunna stå upp för vigselrättens plats i Svenska kyrkan behöver vi på sikt arbeta och verka för att alla präster med självklarhet ställer sig till förfogande för vigsel också av samkönade par.

Kyrkans grundläggande uppgift: fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission, är en uppgift som vi ännu tydligare behöver bära tillsammans. Alla kyrkotillhöriga ska kunna, om önskan finns, vara delaktiga i allt från att tänka och planera till att utföra och utvärdera den gemensamma uppgiften i den egna församlingen eller i den församling där personen har sin hemhörighet. Det kan handla om att finnas med som ideell i konfirmandarbetet, vara med i en gudstjänstgrupp, vara delaktig i språkcafé eller andra aktiviteter för nyanlända eller något annat av det som är församlingens liv. Vi tror att hela den grundläggande uppgiften blir mer relevant, intressant och berörande om det finns möjlighet att komma den närmare.

Dopet är ju den grundläggande vigningen till tjänst i kyrkan och det behöver manifesteras på ett ännu tydligare sätt i våra församlingar. I Kyrkoordningen poängteras det som är en av Svenska kyrkans styrkor, att vi som tror, söker, tvivlar eller är på väg just tillsammans bär en bekännelse på Jesus Kristus utan att i varje stycke avkrävas något speciellt svar enskilt.

I vår värld, både här hemma och på andra platser, behöver vi fördjupa och bredda samtalet med människor av annan tro. I kärlek till vår egen tro och tradition kan vi vara nyfikna, öppna och engagerade inför andras. Tron på en enda Gud som älskar sin skapelse gör att vi vill söka samarbete, lösningar och djärva idéer för jordens och alla varelsers överlevnad. Vi tror att vi alla, oberoende av tro, är burna och älskade av samma Gud. Tron på Jesus Kristus drar oss inte i sär från andra människor utan håller ihop oss som mänsklighet.

För oss i ÖKA är det en naturlig ordning att ställa oss till förfogande för en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp. Vi kommer från olika politiska sammanhang och har det gemensamt att vi vill verka för en öppen, inkluderande och samhällstillvänd tro och kyrka. Det finns flera partipolitiskt obundna nomineringsgrupper i Svenska kyrkan och med dem, likväl som med de partipolitiska nomineringsgrupperna, hittar vi när så är möjligt självklart gemensamma ställningstaganden och samarbeten.

För dig som vill veta mer om ÖKA:s program hänvisas till http://oppenkyrka.se

Claes Björndahl, kyrkomötesledamot för Öppen kyrka
Johan Blix, kyrkomötesledamot för Öppen kyrka
Karin Janfalk, kyrkomötesledamot för Öppen kyrk

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Maria Gustin Bergström och Stefan Gustavsson landar helt olika då Sverige är på väg att ta fram en ny migrationspolitik.
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Liselotte Sabroe
Foto: Liselotte Sabroe
Foto: Janerik Henriksson/TT
Foto: Janerik Henriksson/TT
Debatten om Knutby
Foto: Sandra Lagerstrå
Foto: Sandra Lagerstrå