Oron för klimatet leder många vilse

Tyvärr har klimatförändringen skapat hysteri bland vanliga medborgare, skriver Claes Göran Bergstrand.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ingen medveten människa kan blunda för att jordens klimat just nu genomgår förändringar som påverkar livsbetingelserna för mänskligheten. Förra året blev det varmaste på 260 år! Två stormar med en veckas mellanrum inledde 2019. Det är inte konstigt att vi oroas över det som sker på klimatområdet. Enligt en undersökning känner varannan svensk ångest inför klimatförändringarna. Befinner vi oss i den tid som Jesus sagt ska komma? (Luk. 21:25–26).

Samtidigt engagerar sig allt fler i de svåra klimatfrågorna, vilket givetvis är bra, man vill ju ”rädda” jorden”. Men många tycks bara se utsläppen av växthusgaser som det stora problemet. Om vi därför drar ner på vår höga konsumtion och ställer om till förnybara energislag ska vi nog klara klimatmålen, menar man. Hur går det då med den nödvändiga tillväxten (konsumtionen) för att klara allas välfärd?

Tyvärr har klimatförändringen skapat hysteri bland vanliga medborgare och utlöst närmast kriminella handlingar hos somliga. Båda reaktionerna är farliga för demokratin. Militanta djurvänner går över anständighetens gräns i sin rabiata hållning i klimatfrågan. ”Allt fler bönder lever under terror från djuraktivister” och ”Kaninuppfödare säger: ’Jag lever i skräck’” var två rubriker i Metro (24/1).

I samma tidning (28/1)säger ”Anna”, som gått ur föreningen Djurfront på grund av de hårda metoderna: ”Du ska vara radikal, du ska vara våldsam och ha noll sympati. Om du inte är villig att hota själv ska du åtminstone tycka att det är bra att andra hotar.”

I Expressen uttrycker sig 87 så kallade influencers ännu mer odemokratiskt i en debattartikel 24/1: ”Släpp taget om väljarstödet, Löfven. Våga vara obekväm och kör över oss och våra klimatkatastrofala vanor med en statlig hockeytackling. Vi står bakom dig. Tyvärr är vi svenskar som en nation av tonåringar utan konsekvensanalys. … det är svårare än man kan tro att släppa taget om en bekväm livsstil.”

Artikeln får hård kritik av filosofen Per Bauhn som påpekar att ”upplysta” despotier aldrig har fungerat.” Det är återigen den leninistiska idén om avantgardet, den upplysta eliten”, säger Bauhn till TT. Han är också kritisk till de kända debattörerna, filosofen Torbjörn Tännsjö, Pär Holmgren, meteorolog och kandidat för Miljöpartiet till Europaparlamentet, vänsterdebattören Göran Greider samt Anders Wijkman, ordförande i Romklubben. De tycks vilja ha ”partiell diktatur”, det vill säga despotiska metoder på klimatområdet, men demokrati på alla övriga områden, något som enligt Bauhn är omöjligt.

För dessa herrar räcker det tydligen inte att arbeta med de 17 hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. Vad anser miljöpolitikerna Isabella Lövin (MP) och Annie Lööf (C) och demokratiminister Amanda Lind (MP) om deras ”politiska” linje? Det borde vara en angelägen riksdagsfråga.

Bibeln är tydlig vad gäller människans förhållande till skapelsen och miljön. Hon har från början fått uppdraget att vara dess förvaltare men aldrig dess ”räddare”. (1 Mos. 2:15, 3:17-19). Genom människans olydnad (synd) mot Gud, Skaparen, påverkas jorden på ett nedbrytande sätt och måste därför bytas ut när tiden är inne. (2 Petr. 3:8-13). I det perspektivet är det viktigaste för varje människa att bli försonad med Gud genom tron på Jesus.

Claes Göran Bergstrand, pastor

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.