Oroväckande tystnad om Förintelsen

En ökande antisemitism runt om i Europa väcker oro. Nya generationer växer upp som kanske aldrig har samtalat kring Förintelsen och de som kan berätta försvinner ifrån oss. Regering och riksdag har i detta en stor uppgift.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Förintelsen är det mest fruktansvärda och fasansfulla brott mot mänskligheten som någonsin inträffat. Jag är oroad över den tystnad kring Förintelsen som i dag råder inom det politiska livet, men också i samhället i stort. Vad sker konkret på den politiska arenan i syfte att hålla minnet av Förintelsen levande? Vad har skett inom folkbildningen och studieförbunden? Hur hålls minnet av Förintelsen levande inom olika yrkesgrupper och fackliga organisationer? Nazismens fruktansvärda brott mot mänskligheten får aldrig glömmas bort.
Nu 2007 är det tyvärr än mer aktuellt då antidemokratiska partier vinner gehör i val och representeras i kommuner. Vem vill ha dessa aktörer på den politiska arenan? Hur kunde det gå så här långt, hur kan historien upprepas, lär vi oss aldrig?. Historien visar att demokrati inte är en självklarhet utan alltid aktivt måste försvaras, diskuteras och bevaras - av alla.
2008 är det tio år sedan dåvarande statsminister Göran Persson bjöd in till en konferens om en bred informationssatsning om Förintelsen - ”Levande historia”. Ett oerhört viktigt initiativ. Fyra konferenser har sedan dess genomförts. Boken ”Om detta må ni berätta” skrevs som en del av projektet Levande historia och distribuerades till skolor, bibliotek och hushåll. Forum för levande historia inrättades som myndighet med uppdrag att samla material och kunskap om Förintelsen och om folkmord som begåtts senare i historien.
Men därefter planar aktiviteterna stegvis ut på det politiska planet och en förödande tystnad infinner sig igen. Denna tystnad måste brytas. Vi har alla i samhället ett ansvar att så görs. Politiskt förtroendevalda på olika plan måste åter ta upp samtalet.
Låt oss tillsammans med folkbildningen, Svenska Kommittén Mot Antisemitism och Forum för levande historia, starta en ny satsning på kunskap om Förintelsen.
Fredrik Reinfeldt bör föra stafettpinnen vidare och ta initiativ till en ny konferens om Förintelsen och även väcka frågan inom EU. Regering och riksdag har i detta en stor uppgift. En ökande antisemitism runt om i Europa väcker oro. Nya generationer växer upp som kanske aldrig har samtalat kring Förintelsen och de som kan berätta försvinner ifrån oss.
Politiskt förtroendevalda har en stor uppgift att fylla när det gäller att följa upp och aktivt medverka till att minnet av Förintelsen lever vidare i hela samhället och från generation till generation. Vi måste tillsammans göra någonting nu!
Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium
Foto: Leif R Jansson / TT