Överge inte ditt samfunds egna internationella insatser!

Det är glädjande att allt fler människor tar sig ur fattigdomen. Här har samfunden spelat och kan fortsätta att spela en viktig roll – om medlemmarna vill. Trenden tycks visa att samfundens mission är på utgång och att framtiden hör till enfrågeorganisationer, skriver tre representanter för EFK.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Vad händer tio år efter att skolan står färdig i byn i Kenya, och den engagerade volontären eller besökaren har rest hem? Ibland fortsätter skolverksamheten med framgång, men alltför många gånger står en förfallen byggnad kvar och vittnar om ett tillfälligt glatt engagemang utan plan. Engagemang och kraftfulla initiativ är bra, men när långsiktiga mål och relationer saknas uteblir den planerade förändringen. Vill vi nå långt så måste vi gå tillsammans!

Det är glädjande att se att allt fler människor tar sig ur fattigdomen. Här har samfunden spelat en viktig roll. Men trots positiv utveckling finns många globala utmaningar kvar: stora miljö- och klimatförändringar, ökad global människohandel, förföljelse av religiösa och etniska minoriteter. Listan kan fortsätta länge.

I dag ser vi en trend av nya organisationer och spontana nätverk som bildas för att med snabba insatser möta de många behov som finns. Vi vet att många attraheras av de direkta initiativen som dessa organisationer bidrar med, och hellre väljer att engagera sig där än kyrkornas gemensamma arbete.

Vi välkomnar de nya initiativen och den bredd av insatser som förenar sig i kampen för en bättre värld. Samtidigt är det en sorg att många av samfundets medlemmar överger det egna internationella engagemanget till förmån för andra organisationer och nätverk. Trenden tycks visa att samfundens mission är på utgång och att framtiden hör till organisationer eller nätverk som arbetar med en fråga eller på en geografisk plats. Ska församlingsrörelserna lämna det långsiktiga arbetet till specialiserade och sekulära eller spontana och geografiskt begränsade organisationer? Har samfundens internationella arbete spelat ut sin roll?

Vi tror inte det. Med insyn i Evangeliska frikyrkans (EFK) gemensamma arbete i Asien vill vi slå ett slag för samfundens internationella mission. Anledningen till att arbetet fortfarande är relevant tror vi är flera:

Vi, de 300 församlingarna som tillhör EFK, har relationer till partnerorganisationer och systerkyrkor som sträcker sig decennier, ibland sekler, tillbaka, och där förtroende och jämlika arbets- och förhållningssätt har byggt upp. Dessa förtroenden minskar i bästa fall risken för korruption eller missförstånd som lätt uppstår i komplexa och multikulturella samarbeten.

Vi har partnerskap baserade på gemensamma värderingar som ger oss en unik möjlighet att tillsammans bearbeta värderingsfrågor som ger förändring på lång sikt. Kyrkan fanns där innan biståndet kom, och kommer finnas kvar även när nyhetsflödet upphört och alla andra åkt hem.

Vi motstår frestelsen att exploatera människor i insamlings- eller marknadsföringssyften, av respekt för människovärdet.

Vi arbetar med insatser där de lokala människorna själva definierar sina behov och lösningar, och där det finns en plan för utfasning som skapar ägarskap hos lokalsamhället.

Vi arbetar med hela människan, ande, själ och kropp, och har lång erfarenhet av att hur tro, kultur och värderingar är starka krafter till att upprätta samhällen och människor till hållbar förändring.

EFK:s arbete i Asien är fullt av goda exempel på insatser på hur ovanstående principer praktiseras och på så vis påverkar samhällen och förändrar strukturer på djupet. Under ett år kunde EFK tillsammans med sina partnerorganisationer och systerkyrkor i Asien bland annat se följande resultat:

278 364 personer fick en förändrad livssituation. Som exempel fick människor i Nepal tillgång till rent vatten och sexuellt utnyttjade pojkar i Thailand fick möjlighet till ett nytt liv.

8 840 barn fick möjlighet till en tryggare uppväxt i länder som Bangladesh, Kambodja och Thailand. Det innebär till exempel att de nu kan gå till skolan, eller att deras föräldrar har fått ökad kunskap i hur de bättre kan skydda dem.

2 431 grupper och organisationer bildades för att motverka klimatförändringarna i bland annat Bangladesh eller för att arbeta för barns rättigheter i Kambodja.

399 medarbetare i EFK:s partnerorganisationer har fått möjlighet till fortbildning för att effektivare kunna bidra till förändring.

27 612 lokala ledare har påverkats och tränats för att bättre kunna tjäna de samhällen de har fått förtroende att leda. Detta kan gälla hälsa, vatten och sanitet eller barns rättigheter.

Resultaten är fantastiska. Men de har vuxit fram ur uthålligt arbete, gott samarbete, och mycket tålamod. Så därför, fortsätt med ditt engagemang i och för församlingsrörelsernas internationella arbete. Var stolt över det – för tillsammans förändrar vi världen!

Andreas Henriksson, Linnéa Åberg, Maria Finnevidsson. Debattörerna är ledare för Evangeliska frikyrkans arbete i Asien

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.