Pastorernas kungamedalj delas av fler

Både Tomas Sjödin och Peter Halldorf är välkända hos Dagens l­äsare men även i en vidare krets.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Två pastorer fick nyligen ta emot medaljer ur Kungens hand på slottet. Både Tomas Sjödin och Peter Halldorf är välkända hos Dagens läsare men även i en vidare krets.

Under en följd av år har jag lärt känna ett flertal pingstpastorer. Långt fler har jag kunnat följa på håll. Jag har sett en hel del sådant som inte når offentligheten annat än begränsat och inte så genuint som barn och ungdom kan lägga märke till vuxnas beteenden ”i verkliga livet”.

Hustruns pappa var pastor i en pingstförsamling. Han omkom när vi var 8 år och efterträddes då av en bror. Båda l­ever kvar i minnet som mina givna idoler. Församlingen hade som brukligt ett mötestält rest på en utpost 15 kilometer från huvudorten.

En tidig morgon ringde pappa till farbrodern – jag hörde samtalet – och uttryckte sin oro över tältet. Det hade kommit ett ovanligt kraftigt skyfall under natten. ”Hur tror du det har gått med tältet”, undrade pappa ängsligt, men fick ett lugnande besked. Det var lugnt tyckte pastorn. ”Jag ordnade med linorna i natt. Det såg bra ut.” Han hade cyklat de tre milen under skyfallet (med skadad fot). Hade pappa inte frågat hade han inte fått veta.

När nu två pingstpastorer fått ta emot en utmärkelse ur Kungens hand, så är jag övertygad om att det är välförtjänt.

Dessutom tror jag inte det är fel att se det som ett indirekt erkännande för kolleger som arbetat i deras anda med trohet och övertygelse i uppgiften till glädje för många och under många år.

Hans G Eriksson,

Uppsala

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner
Vigselkrav
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen vill med ett nytt förslag göra det svårare för vigselförrättare att neka samkönade par att vigas till äktenskap.
Foto: Kallestad, Gorm
Foto: Kallestad, Gorm