Patrik Hagman: Vi måste sluta att förandliga profetian

Lars Gunthers svar på min debattartikel var knappast oväntat. Han formulerar den syn jag ifrågasätter.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Pastor Lars Gunthers replik (3 augusti) på min debattartikel i Dagen var knappast oväntad. Han formulerar helt enkelt den syn jag ifrågasätter. Intressant är dock att han hävdar att min världsbild är snäv och anakronistisk. Jag skulle vilja använda samma ord om honom.

Läs mer: Pastor: Profetia är tal ingivet av Anden

 

För det är just världsbilden det hela handlar om. Det som gör det svårt att rätt tolka antika texter som Bibeln är just att vår världsbild skiljer sig från deras. Den moderna världsbilden tillåter egentligen inte en gudomlig verklighet. Kristendomen har grovt sagt mött denna utmaning på två sätt. Det ena (som vi kan kalla liberalt) är att pressa ut det gudomliga i marginalerna av verkligheten, där vetenskapen inte (ännu) kan säga så mycket. Den andra lösningen är att ovanpå den av vetenskapliga naturlagar styrda verkligheten bygga en andlig överbyggnad, som bara kommunicerar med den vanliga verkligheten genom mirakel av olika slag.

Jag tänker mig att Gunther står för den senare synen – profetiskt tal är för honom tal som härstammar i den andliga övervåningen och mirakulöst dyker upp i den ”naturliga” nedre våningen. Han läser in denna moderna konstruktion i Bibelns texter. Jag är också rätt säker på att han tänker att jag hävdar den första lösningen. Men inget är längre från det jag försöker göra.

Som alla som närmare studerat den antika världen märker, så tänkte sig Bibelns författare inte att det gudomliga finns i en separat andlig sfär av tillvaron. Det är i Gud vi rör oss och är till! Det gudomliga är närvarande i den vanliga verkligheten, eftersom världen är Guds! Därför utmärks inte profetiskt tal i Paulus mening av dess ”övernaturlighet”, utan av dess sanning.

Det finns en skillnad mellan Gamla testamentets profetior och den tidiga kristna församlingen. I motsats till vad Gunther påstår förkommer inte den typ av profetiskt tilltal han tänker sig i kyrkofädernas texter, inte heller tal med den typ av formler (”så säger Herren...”) som vi ser i GT. Orsaken till detta är antagligen att den typen av tal var vanligt bland hedniska orakel och spåmän, och de kristna tog avstånd från allt sådant.

Läs mer: Patrik Hagman: Profetian handlar om att tala sant om verkligheten

 

Däremot överflödar den tidiga kyrkan av det jag menar är profetiskt tal, djupsinnig förståelse av människans villkor och Guds handlande i världen. Samt givetvis av andra uttryck för Andens kraft, min poäng är på inget sätt att begränsa hur Gud väljer att handla i sin värld. Men för att återerövra denna profetiska kraft, behöver vi återupptäcka den tidiga kyrkans världsbild, genomdränkt av Guds närvaro, utan förandligande överbyggnader.

Problemen som uppstår när man på detta sätt förandligar tron är fler än de jag pekar på, att vår trohet mot sanningen undermineras. Framför allt leder det till att Gud blir mindre, begränsad till att handla i världen under bara mycket speciella omständigheter. Vår Gud är större än så.

Att reda ut denna problematik låter sig inte göra i insändarspalter – jag har gjort ett försök i min bok Om Tron. Att söka den djupa verkligheten.

Patrik Hagman, teolog och författare

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
FLYGKRASCHEN I UMEÅ
Premium Ingrid Holmström Pavval, vikarierande kyrkoherde i Umeå pastorat, och Mikael Åström, operativ ledare för Svenska kyrkans stödgrupp.
Foto: Erik Abel/TT
Foto: Erik Abel/TT
Premium