Pelle Hörnmark: Sigvard Svärds beskrivning är fel

Vi tror att boken kommer att vara till stor välsignelse för personlig och gemensam reflektion.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Den ”verkliga pingstsituationen”, som Sigvard Svärd försöker utmåla (Dagen 12/11), stämmer inte. Den är inte ens i närheten av sanningen. Svärd börjar beskriva delningen i pingströrelsen på 50–50 men justerar den till 85–15. Den formella verkligheten är 97-3 (2 674 medlemmar av 84 723 är inte med). Det är 75 församlingar med i snitt 36 medlemmar som inte är med formellt. De flesta av dessa församlingar är trots detta med i våra gemensamma verksamheter och känner sig som ett med hela den pingst­rörelse som valt att, med ext­remt stor majoritet, samverka inom Pingst – fria församlingar i samverkan (ffs). Ett öppet, demokratiskt samverkansprojekt för att hjälpa varandra och samlas i gemensamma satsningar för socialt arbete, evangelisation och mission.

Vad det gäller skriften ”Trons hemlighet”, det Sigvard Svärd och andra kallar ”pingstkate­kesen”, så är det Teologiska Nätverket som gett ut den och även distribuerar den.

Teologiska Nätverket är ett fristående nätverk som inte väljs eller utses av Pingst ffs. Däremot har vi stor respekt för nätverkets kunnande och hängivenhet.

Jag anser att de fångat pingströrelsens tro och teologi på ett bra sätt. Nätverkets medlemmar kommer från alla olika församlingsmiljöer och frågan om medlemmarnas tillhörighet till ”samfundet” har aldrig varit aktuell. De har utsetts enligt god pingsttradition med ”salig pragmatism”.

Vi tror att boken kommer att vara till stor välsignelse för personlig och gemensam reflektion. Personligen skulle jag inte kalla den för ”katekes” men tycker det är lite intressant att det är ordet ”katekes” och inte innehållet som vållar debatt.

Vad det gäller Hörnmark som pingstledare så gäller det väl för honom som för Sigvard Svärd och alla andra: Man är ledare enbart för dem som följer. Så alla kan känna sig fria.

Mitt formella uppdrag är att vara föreståndare och leda våra gemensamma verksam­heter och satsningar. Jag har mig veterligen aldrig ka­llat mig själv för pingstledare. Huru­vida jag är det får andra bedöma.

Pelle Hörnmark, föreståndare för Pingst ffs

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Nyhem och Torp
Premium
Foto: Agnes Öjfelth
Debatt
Foto: TOMASONEBORG/SvD/SCANPIX