Pensionärerna mindre värda?

Det är bara att konstatera att pensionärer i Sverige inte är något som man värnar om. Det skriver Bo Björksten från RPG (Riksförbundet pensionärsgemenskap).

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

RPG arbetar tillsammans med de övriga fyra rikstäckande pensionärsorganisationerna aktivt för ett borttagande av den orättfärdiga skatteskillnaden mellan inkomst och pension. Nu ökar vi inom pensionsorganisationerna trycket inför riksdagsvalet. Det är dags för partierna att klargöra när och hur en skatteutjämning ska genomföras.

Sverige är det enda landet i västvärlden som straffar pensionärerna med högre skatt än för löntagarna. Stockholms Universitet har undersökt beskattning av arbetsinkomster och pensioner i 18 länder – bland annat de omgivande länderna Finland, Norge, Danmark, Tyskland – och i inget annat land betalar pensionärerna högre skatt än yrkesarbetande. Däremot har pensionärerna i samtliga länder en skattereduktion, Tyskland högst med i genomsnitt 18 procent! Alliansregeringen pekar på att man höjt grundavdraget (sänkt skatt) fem gånger under mandatperioden. Det har inneburit en skatteminskning för oss pensionärer med sammanlagt 16,45 miljarder (mdr) kronor, samtidigt har fem jobbskatteavdrag inneburit en skattesänkning för löntagarna med 70 mdr. En skillnad som nu ökat genom införandet av det femte jobbskatteavdraget och som innebär en skatteskillnad på drygt 55,5 mdr.

Till detta har den så kallade ”bromsen” minskat värdet på pensionerna så att en hundralapp som var värd just sitt värde 2009 nu, 2014, är värd 97 kronor. Detta medan lönerna har ökat med 17–18 procent under samma period. Detta är fullständigt orimligt!

Nu har partierna inför valet i höst börjat göra antydningar om en utjämning av skatteskillnaden. Socialdemokraterna presenterade i slutet av juni tre steg för utjämning av skatteskillnaden.

Första steget är att omgående avskaffa klyftan för alla med hel garantipension, vilket omfattar cirka hundratusen pensionärer. Kostnad: 1,8 mdr 2015. I nästa steg ska skatteklyftan avskaffas helt upp till medelinkomsten (12 000 kronor) för kvinnliga pensionärer, vilket omfattar cirka 450 000 pensionärer. Kostnad 2,2 mdr 2016. För att i steg tre utjämna resterande skillnad när Sverige klarar uppsatt jobbmål som ger cirka 15 mdr i reformutrymme. Målsättningen är till 2020.

Hur genomförbart det är med tanke på oppositionens olika bud återstår att se. Det sker inte utan förhandlingar och eftergifter. Det kanske blir en ”tumme” till slut?

För pensionärer med garantipension på cirka 8 000 kronor är skatteskillnaden 2014 1104 kronor per år. För perioden 2007-2014 är det cirka 29 000 kronor vilket motsvarar ungefär 3 600 per år. Vid en genomsnittspension på 16 000 kronor i månaden utgör skatteskillnaden 4284 per år. För perioden 2007-2014 motsvarar det cirka 30 000 kronor i högre skatt. Kostnaden för en skatteutjämning beräknas till cirka 10 mdr som kan ställas i relation till vad det femte jobbskatteavdraget som infördes vid årsskiftet kostar, 12 mdr.

Vid en uppvaktning hos statsministern i juni fick pensionärsorganisationerna beskedet att han inte ger löften om att minska skatteklyftan. Han menar att Sverige först ytterligare ska stärka sin ekonomi inför kommande lågkonjunkturer och eventuella finanskriser, trots att Sverige i dag har en av EU:s starkaste ekonomier.

Övriga partier inom oppositionen samt Sverigedemokraterna har kommit med olika utspel om sänkning av skatteskillnaden. Hur det ska finansieras ser olika ut och under alla förhållanden så återstår att se vad det blir efter alla förhandlingar.

Det är bara att konstatera att pensionärer i Sverige inte är något som man värnar om, till skillnad mot våra närmaste grannländer.

Det förekom ett uttalande inför förra valet 2010 om att ”Alla ska med”. Visst, alla skulle med – men inte i samma vagn. Det har blivit en klassindelning. Vissa sitter i första klass, andra får nöja sig med andra och vi pensionärer hamnade i tredje klass. Vår pension urholkas undan för undan, så snart återstår väl ”fattigstugan” för de med sämst pension. Skamligt!

Kvinnor är den grupp pensionärer som kommer i kläm allra mest eftersom de i större utsträckning arbetat deltid och varit hemma med barn. De riskerar att bli riktiga fattigpensionärer. Pensionärsorganisationerna har gjort en utredning kring kvinnornas pensioner och den visar inte på någon positiv framtid. RPG och de övriga pensionärsorganisationerna kommer gemensamt att prioritera och fokusera på denna grupp för en rättvisare utveckling.

Vad vill då den samlade pensionärsrörelsen? Vi vill inte ha speciella skatteförmåner för pensionärerna. Vi vill återgå till det som gällde 2006: Lika skatt för pensioner som för arbetsinkomster.

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
KYRKATTACKEN I SRI LANKA
Premium
Foto: Gemunu Amarasinghe