Per Eriksson: Min önskan är att hemlösheten på nytt utrotas i vårt land

Hemlöshet är ett ytterst allvarligt samhällsproblem.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Sverige hade på 1930-talet en av Europas lägsta bostadsstandard och omfattande hemlöshet. Tack vare det ambitiösa miljonprogrammet fick vi på 1970-talet en av Europas högsta bostadsstandard och en i det närmaste utrotad hemlöshet. I dag har vi en åter en omfattande hemlöshet. År 1993 fanns det 9 903 hemlösa som 2017 ökat till 33 250 hemlösa. Uppskattningsvis kan 10 500–15 000 barn befunnit sig i någon form av hemlöshet under aktuell mätvecka!

Självklart är hemlöshet ett ytterst allvarlig samhällsproblem och alldeles särskilt för barnen som får en otrygg uppväxt. Det som framför allt saknas är hyresrätter och då främst lägenheter med rimlig hyra.

Vad kan och ska då göras för att komma till rätta med hemlösheten och på sikt utrota den?

Först behövs ett nationellt nytt miljonprogram med förmånlig finansiering av främst hyresrätter som man enas om politiskt över alla partigränser

Att man tillämpar och skalar upp arbetssättet Bostad först som ger de allra svagaste på bostadsmarknaden, inklusive dem med sociala och medicinska problem, en lägenhet och stöd på deras egna villkor

Att offentliga, privata och ideella aktörer samarbetar och hjälps åt

Att vi som är bekännande kristna med stöd i våra olika kyrkor och församlingar är drivande aktörer i detta arbete – allt i enlighet med Matteus 25:31–40

Det finns goda exempel: I Helsingborgs kommun har man under sju år byggt cirka 470 lägenheter per år och använt sig av metoden Bostad först för att bekämpa hemlöshet. Resultatet har blivit att antalet hemlösa per 10 000 invånare minskat kraftigt, från 68 år 2011 till 29 år 2017. Metoden, som införts med hjälp av Lundaforskare, har även fört med sig annat positivt för utsatta grupper i Helsingborg och kvarboendenivån ligger på 85 procent för de tidigare hemlösa som fått ta del av Bostad först. Det finns alltså hopp! Det är min önskan inför 2019: att hemlösheten på nytt utrotas i vårt land!

Per Eriksson, professor em och tidigare rektor vid Lunds universitet

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium
Foto: Johan Nilsson/TT
EU-VALET 26 MAJ
Kultur
Foto: Henrik Montgomery/TT