18 september 2020

En tidning på kristen grundDebatt

PMU: Är din smartphone ett resultat av modernt slaveri?

Närmare 100 länder har ännu inte kriminaliserat tvångsarbete, skriver debattörerna.

Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter.

I dag den 25 mars är det internationella dagen till minne av slaveriets offer. Men kampen mot slaveriet är långtifrån över. 40,3 miljoner människor världen över lever som slavar och hälften av världens länder riskerar att använda slavarbete i sina produktionskedjor. Enligt FN:s Globala mål 8.7 ska det moderna slaveriet avskaffas innan 2030. Men för att uppnå detta behöver regeringar, företag och civilsamhället utöka sina insatser.

Vi har nyligen kommit hem från östra DR Kongo. Ett av de länder där vuxna såväl som barn används som slavar och arbetar i livsfarliga miljöer för att gräva fram mineraler. Både guld, coltan och kobolt utvinns där, mineraler som är ett måste för att vår elektronik ska fungera. Vid en guldgruva i Luhwinja träffade vi en 20-årig man. Han jobbar sju dagar i veckan i trånga gruvgångar där det är stor risk för plötslig syrebrist och ras. Han tjänar inte tillräckligt för att försörja sin familj. Han sitter bokstavligen på en guldgruva, men har inte mat för dagen. Vid samma gruva sitter barn och tvättar mineraler i vattenpölar. Kvinnor från byar i anslutning till gruvor vittnar om hur de under långa perioder förts bort av rebellgrupper och levt fastkedjade som sexslavar i skogen, som ett sätt för rebellgrupperna att ta kontroll över gruvdriften. Dessa exempel visar på det moderna slaveriets olika former.

Utan efterfrågan hade slaveriet inte existerat. Många multinationella företag är beroende av material och råvaror från länder där slavarbete används och bidrar på så sätt till slaveriet. Enligt Global Slavery Index senaste rapport, finns det framför allt några produkter som riskerar att ha kopplingar till slaveriet. Det gäller datorer, mobiler, kläder, fisk, kakao och sockerrör. Slaveriet är dolt längst ner i en produktionskedja och många företag har svårt att kontrollera hela kedjan.

Sexhandeln är också ett stort problem. 4,8 miljoner människor utnyttjas i dag i sexslaveri. Den stora efterfrågan gör att både vuxna och barn säljs hänsynslöst mellan olika kunder. Av de 40,3 miljoner människor som lever under modernt slaveri i dag är tio miljoner barn.

Enligt FN:s Globala mål 8.7 ska tvångsarbete, människohandel, modernt slaveri och barnarbete avskaffas innan 2030. Men framstegen för att uppnå detta har varit skamligt små. Enligt Global Slavery Index har i dagsläget 47 länder inte erkänt människohandel som ett brott. Närmare 100 länder har ännu inte kriminaliserat tvångsarbete och i de länder där man gjort det är straffet minimalt. Endast en tredjedel av världens länder skyddar sina kvinnor och flickor från tvångsäktenskap. Detta är helt oacceptabelt.

Det moderna slaveriet är ett brott mot mänskliga rättigheter. Att få ett slut på det är ett beslut vi gemensamt måste fatta.

Om vi vill uppnå FN:s Globala mål 8.7 innan 2030 måste vi ta reda på var, varför och hur människor förslavas och vad som krävs för att befria dem. Men utan regeringars, företags och civilsamhällesorganisationers agerande, kommer slaveriet att fortgå.

Staten har en skyldighet att stå upp för och skapa förutsättningar för en industri som respekterar mänskliga rättigheter samt utkräva juridiskt ansvar när brott begås.

Företag har ansvar för hela sin produktionskedja och måste agera för att säkerställa att inget slaveriarbete förekommer i produktionen. Alla konsumenter har också ett ansvar att ställa frågor om de varor och tjänster man vill köpa, för att säkerställa att företag gör vad man ska för att få ett slut på det moderna slaveriet.

Som aktör inom civilsamhället ser PMU också vikten av att arbeta förebyggande med sociala åtgärder, som barns rätt att gå i skolan, arbete mot tvångsäktenskap och insatser för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för utsatta grupper i samhället. Men vi ser också vikten av att jobba med politiskt påverkansarbete, opinionsbildning och insatser på marken för att hjälpa människor på plats, ut ur slaveriet.

Vi behöver alla agera för att gemensamt sätta stopp för det moderna slaveri som just i denna stund pågår runt om i vår värld.

Niclas Lindgren, direktor, PMU

Johanna Litsgård Lebourne, kommunikations- och insamlingschef, PMU

Fler artiklar