Polygamiförslag saknar analys

Att pappa har flera fruar samtidigt och därmed delar sin lojalitet åt olika håll ger naturligtvis inte den trygghet som ett barn behöver, skriver Emma Henriksson i debatten om polygami.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Varje människas lika, unika och okränkbara värde är utgångspunkten i all kristdemokratisk politik. Vår uppgift är att vara en röst för den som själv inte har tillträde till de skrällande megafonerna. Det gäller inte minst utsatta kvinnor och barn. Daniel Lucas och Oskar Areskog från Liberala ungdomsförbundet har tagit på sig en helt annan roll när de ger sig in i polemik med Stefan Gustavsson i Dagen (14/2). De unga liberalerna vill att staten ska öppna för möjligheten att man rent juridiskt kan vara gift med flera personer. Där inget samhällsproblem finns föreslår de en lösning utan analys av vem som kommer i kläm eller vad som är statens uppgift.

För oss kristdemokrater är månggifte otänkbart. Vi vill skapa ett samhälle där barnen har så bra uppväxtvillkor möjligt. För ett barn är det generellt sett bäst att växa upp med föräldrar som lever i en stabil och långvarig relation. Inte minst för barnen är äktenskapslagstiftningen ett viktigt skydd.

Vilka konsekvenser skulle ett system som tillåter polygami få för barnen? Att pappa har flera fruar samtidigt och därmed delar sin lojalitet åt olika håll ger naturligtvis inte den trygghet som ett barn behöver.

Stefan Gustavsson påpekar i Dagen (15/2), viket torde vara väl känt, att barn som växer upp i polygama äktenskap upplever mer av äktenskapliga konflikter och familjevåld.

Lucas och Areskog hävdar att ”Det samfund som inte tror på polyamori ska såklart inte behöva viga polyamoröst.” Det var ju vänligt men besvarar inte frågan varför någon ska ges rätt till månggifte. Månggifte upprätthålls framför allt i kulturer som bygger på patriarkala strukturer. Det förekommer även i vårt samhälle i dag men då utan att vara sanktionerat av lagstiftningen. Det behöver knappas påpekas att det då inte rör sig om en kvinna med många män, utan uteslutande om en man med flera fruar.

Bahareh Mohammadi Andersson, muslimsk feminist, samhällsdebattör och människorättsaktivist skriver i Svenska Dagbladet (15/2) att ”vanliga sekulära svenskar är helt fria att inleda vilka kärleksrelation eller sexuell relation eller boendeform de vill. Men denna frihet kräver inte att man river upp äktenskapsbalken. Skulle man göra det så skulle de mest konservativa patriarkerna utnyttja detta, och många invandrarflickors och kvinnors utsatthet skulle legaliseras och förvärras ännu mer”.

Vidare lyfter Mohammadi situationen för alla de invandrarungdomar som inte ens kan drömma om den kärleksfrihet som vi i majoritetssamhället tar för givet i dag. Hon påpekar att hon själv hjälpt många ungdomar som tvingats fly släktingars dödshot.

En förutsättning för att vi ska kunna ge det stödet är att vi står fast i vår uppfattning om mäns och kvinnors lika värde och rättigheter också i vår lagstiftning.

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium
Foto: Leif R Jansson / TT