Pornografi är en kraftfull drog

Pornografi fungerar som ett blandmissbruk och påverkar hjärnan både kemiskt och fysikaliskt på ett sätt som liknar effekterna av kemiska substanser. Det skriver Jacob Rudolfsson, Svenska evangeliska alliansen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Alf B Svensson skriver i Dagen (4/12) en viktig artikel om hur porrmissbruk är ett växande problem i många kristna församlingar. Bland annat berättar han hur åtta av tio killar vid en bikt på en ungdomskonferens tog upp sitt porrsurfande, och hur porrsurfande var det allra vanligaste problemet när män i en storstadsförsamling sökte själavård.

Ämnet är av största angelägenhet för den kristna kyrkan då många troende kämpar med detta missbruk som exploaterar kvinnor.  Pastor John Pipers organisation Desiring God har i en rad blogginlägg manat kristna att ta tag i problemet rakt på. Eric Simmons, pastor i Washington DC skriver:

”Jag hatar porr eftersom det förvandlar Guds söner och döttrar till slavar till sex Jag hatar porr eftersom det leder till diskvalificerade pastorer och kraftlösa kyrkor ... Jag hatar porr eftersom jag misstänker att det är den mest betydelse­fulla anledningen till varför vi inte planterar fler kyrkor och skickar fler missionärer. Jag hatar porr eftersom det diskvalificerar evangelister som skulle kunna fylla tomma kyrkbyggnader i min stad och i så många andra.”

Piper själv beskriver pornografin som en drog, och hänvisar bland annat till forskning av psykologiprofessorn William M Struthers vid Wheaton College. I sin bok ”Wired for Intimacy: How Pornography Hijacks the Male Brain” (IVP Books, 2009) skriver Struthers, som har en bakgrund i neurovetenskap, att pornografi fungerar som ett blandmissbruk och påverkar hjärnan både kemiskt och fysikaliskt på ett sätt som liknar effekterna av kemiska substanser.

Pornografin arbetar ”genom samma neurala nätverk andra droger, har samma effekt med avseende på tolerans exponering och tillbakadragande i brist på stimulans, och har alla andra kännetecken på ett beroende”, skriver Struthers och illustrerar hur hjärnans belöningssystem bara kräver mer stimulans: ”Om jag tar samma dos av en drog om och om igen börjar min kropp tolerera den dosen. Då behöver jag ta en högre dos av drogen för att den ska ge samma effekt som den gjorde med den lägre dosen första gången.”

Med pornografi finns det dock ingen tidsram för avvänjning. Kemiska ämnen kan brytas ner av kroppen, men pornografiska bilder kan inte brytas ner av hjärnan då bilder lagras i minnet och kan fortsätta ge näring åt beroendet.

Struthers är inte ensam. I ett yttrande inför den amerikanska kongressen har den tidigare Yalepsykiatrikern och psykoanalytikern Jeffrey Satinover, beskrivit hur ”modern vetenskap hjälper oss förstå att den underliggande karaktären i ett porrberoende är kemiskt nära identiskt med ett heroinberoende: Endast leveranssystem och sekvensföljden är annorlunda.” I Dagens Nyheters serie om porrmissbruk i våras hänvisades till psykologen Gary Wilsons forskning om störningar i hjärnans belöningssystem av porrkonsumtion.

Neurokirurgen Donald L. Hilton Jr, och docent i neurokirurgi vid University of Texas hävdar även att sexuella bilder förändrar den fysiska materian i hjärnan så att nya neurologiska banor kräver pornografiskt material i syfte att utlösa den önskade belöningskänslan.

Nyligen citerade brittiska Daily mail dessutom studier från experter vid University of Chicago och University of Liverpool som visar hur en tonårings hjärna är speciellt mottaglig för ett porrberoende; den delen av hjärnan, prefrontalkortex, som reglerar våra drifter är inte fullt utvecklat förrän strax över 22–26-årsåldern. Tonåringars hjärnor är inte inställda på att säga stopp, de är inställda på att vilja ha mer.

Så mycket för RFSU:s förslag om att skolelever under biologitimmar ska fördjupa sig ikonsumtion av pornografi i lusthöjande syfte”. Snarare behövs en förebyggande verksamhet i stil med A Non Smoking Generations framgångsrika arbete i skolor.

Forskningsläget till trots har den enskilde ett stort ansvar. Biologiska orsakssamband fungerar ofta som vår tids fikonlöv för att undvika moraliskt ansvar. För den kristna kyrkan är detta en sinnets och ögonens strid i vårt översexualiserade samhälle. Som John Piper skriver på sin blogg: ”Gud är störst. Och han har gett oss andliga vapen lika fysiologiskt kraftfulla som pornografi. Han vill också bli sedd – ofta och innerligt.”

Jacob Rudolfsson, Samordnare, Svenska evangeliska alliansen

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
EU-VALET 26 MAJ
Nyheter
Foto: Anders Wiklund/TT
Premium
Foto: Arne Winerdal