Porr bör kopplas till synd

Låt oss skapa ett klimat där vi luftar våra stängda rum, befriar från skam och ger förutsättning för förlåtelse. Det skriver Mattias Sennehed i debatten om porr.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Tack Alf B Svensson för att du lyfter problemen med pornografi (Dagen 4/12).

Förra helgen samlades vi som unga vuxna och studenter från Pingstkyrkan i Linköping på Nya slottet Bjärka Säby för att samtala och läsa Bibeln om sex och relationer. Vår fråga var "Vad har den Gud som blivit kött med våra kroppar och sexualitet att göra?"

Mycket, blev vårt svar på den frågan. Gud är inte pryd. När Gud genom sin Ande vakade över bibelns tillkomst och innehåll, så fick Höga visan sin plats, en text fylld av längtan, lust och sensualism. Genom att Jesus föds och Gud blir kött, förstår vi att "köttet" inte är oandligt utan tvärtom, våra kroppar och vad vi gör med dem är inte skilda från Guds omsorg eller i kontrast till vad som är heligt. En av kyrkans tidiga kamper var mot gnosticism, som gjorde åtskillnad mellan fysisk och andlig verklighet, och ett utryck blev just en osund sexualitet både genom en mycket frisläppt syn men också genom ett skambeläggande av sex. Då behövde kyrkan navigera och undervisa om ett sunt förhållande, och det behöver vi göra nu också. Problemet för kyrkan är om det finns ett tabu att samtala men inga gränser i våra faktiska liv: Gränslösa samtal om vart gränserna går för sex är helt nödvändiga.

Vårt samtal i helgen hade högt i tak, vi samlades inte för att konstatera vad man måste tycka för att få tillhöra gruppen, utan för att med Bibeln som grund fråga oss hur en god relation till vår sexualitet ser ut? Hur handskas vi med denna fantastiska gåva från Gud som sexualiteten är på ett sätt så att det blir så gott det bara kan bli. En konkret frågeställning kring detta rör pornografin.

Vår grundinställning som kristna till porr tycker jag ges redan i dess namn, pornografi, hämtat från grekiskans porneia - samlingsordet som användes på flera ställen i Nya testamentet för fel sex (exempelvis 1 Thess. 4:3). Porr, som ju inte bara görs tillgängligt genom film eller internet utan allt mer även genom populära skönlitterära titlar som är populära även bland kvinnor, ger såklart många verkningar. Två av dessa är privatisering och att jag blir i centrum för min sexualitet, som ju grundläggande finns för att driva mig till ett ömsesidigt beroende av en annan person.

En viktig del i motivationen för att avhålla sig porr tror jag handlar om att få fler motiv och förstå omfattningen av sin synd. Syndar vi så är det mot Gud, det är Gud vi ber om förlåtelse och som ger outtömlig förlåtelse. Men syndens spännvidd inkluderar även mig själv. Jag syndar mot mitt eget väsen, vem jag mest grundläggande är. I relation till porr behöver jag fråga mig, vad gör porr med mig, svarar det här mot Guds ord om mig, är det här värdigt för mig?

Det finns även en tredje förståelse som vi speciellt i relation till porr riskerar att missa. Det är att jag även syndar mot en annan person, en medmänniska. Pornografin har lätt att avpersonifiera en människa och begränsa den till en samling kroppsdelar. Men en människa är inte bara en kropp. Aldrig. Vad gör min synd mot den människa som på grund av efterfrågan rekryteras för att vara ett utbud? Vad gör det med den människan?

Häromveckan kunde den som såg den populära serien "Solsidan" följa en dialog mellan två kvinnor om att använda porr för att krydda sexlivet lite och få en kickstart, den ena kvinnan var tveksam på grund av att det var en moraliskt tveksam industri, den andra svarade att så kan man inte tänka för det är ju bara på film och inte på riktigt. En dråplig, komisk och ganska talande situation. Nu händer det som syns på film även på riktigt, och min synd har även relation till en annan människa.

Låt oss skapa ett klimat där vi luftar våra stängda rum, befriar från skam och ger förutsättning för förlåtelse. Låt oss även påminna varandra om att vår rättfärdighet inte består i att vi aldrig faller eller gör fel, utan att vi genom Jesus nåd och kraft blir uppresta igen (Ordspråksboken 24:16)

Mattias Sennehed, pastor i Pingstkyrkan Linköping och regionledare Pingst ung.

 

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium Debatt om religionsfrihet och diskriminering - var går gränsen, under Dala Pride 2019 i Falun. Från vänster: Joakim Storck (C), kommunalråd i Falun, Gull Törnegren religionsvetare och etiker från Högskolan i Dalarna, Öyvind Tholvsen, pastor i Lugnetkyrkan och Christina Eriksson, kyrkoherde i Svenska kyrkan, Falu pastorat.
Foto: Thomas Österberg
Foto: Thomas Österberg