Pratar unga om Jesu återkomst?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Ska vi räkna med att förkunnelsen om Jesu återkomst tonas ner av de yngre förkunnarna? I stort sett är det väl endast den äldre generationens förkunnare som efterfrågar undervisningen om Jesu återkomst?

Som exempelvis Björne Erixon, bibellärare och pastor, uttrycker i tidningen Dagen (21 december) ”Bryt tystnaden om Jesu tillkommelse”.

Är det ett motstånd från en yngre generation förkunnare mot den övertygelse som den äldre generationens förkunnare har? Och menar den nya generationens teologiskt utbildade förkunnare att man ska akta sig för att ta upp ämnet? Det har man ju i så fall ett visst fog för. Alltför många spekulationer har ju förekommit och fortfarande förekommer. Jag tänker på exempelvis på boken ”Dom över Sverige” som kom på 1950-talet, för att inte nämna 1970-talets hetsförkunnelser. Spekulationer om yttersta tidens händelser och tidpunkter visade ju sig vara just spekulationer.

Jag har förstått att det utifrån teologiska skolor som står nära väckelsesamfunden nu strömmar tankemönster som inte längre matchar den förkunnelse om återkomsten som vi berättade under 1900-talets senare del. Har exempelvis den så kallade Pastorsakademin inom Pingströrelsen och även tidigare Örebro missionsskola – som båda ändade upp i Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) – haft med den avvecklingen att göra?

Det vore intressant att från yngre förkunnare höra om den teorin har grund för sig!

Kommer Han före, under eller efter det vi kallar för den ”stora vreden”?

De stora kyrkosystemen har ställt förkunnelsen om ett uppryckande och den eskatologiska förkunnelsen åt sidan och talar endast om den yttersta Dagen.

Är det också så som teologerna i ALT börjar vrida sig till?

Kanske fick jag en korrekt upplevelse häromdagen när jag körde dammsugaren i hemmet. Medan surret från dammsugaren uppfyllde rummet hörde jag mig själv säga: ”Jag bryr mig inte om detaljerna i eskatologin! Han får komma när som helst och jag följer Honom. Jag lämnar dammsugaren! Jag är redo!”

Roland Nelsson, Holsbybrunn

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.