Predikanten måste göra sitt jobb

Jag efterlyser att vi som predikar ska lägga mycket mera tid på utförandet, på överlämnandet av predikan till å­höraren. Det skriver Pea Karlsson, föreståndare i Lidköpings missionskyrka.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar året ut för endast 10 kr

eller