Profetisk analys måste vara seriös!

Det låter enkelt. Men det beror ju på hur seriös den profetiska analysen är! Grundar man analysen främst på att EU är en ny variant av det gamla romarriket, får man nog vara beredd på kritik. Det gamla romarriket har visserligen en viss, men svag, geografisk likhet med dagens EU.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Romarriket utgjorde dock bara den sydligaste delen av dagens EU. Men dagens EU är något helt annat än det gamla romarriket och bygger på demokratiska principer, moderna rättsnormer och har en helt annan inriktning. Därför blir den profetiska analysen minst sagt haltande och egentligen bara oseriös.

Vi kan diskutera vad som är bra eller dåligt med EU. Det bör vi göra för att EU ska utvecklas positivt. Men en sådan diskussion måste bygga på en seriös analys och inte på lösa antaganden.

Notera gärna vad tidigare partiledaren Alf Svensson skrev i en gästkrönika i Dagen den 5 juli: ”Och skam är det om vi i vårt Europa i dag inte tänker tacksamma tankar om Robert Schumann, Konrad Adenauer och Alcide de Gasperi som tillsammans påbörjade försoningsarbetet efter andra världskriget.”

Rolf Bromme, journalist och författare

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.