Rakt emot KD:s partiprogram

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Jag förstår att det måste vara frestande för ordföranden i ett ungdomsförbund, och särskilt då ett kristet sådant, att framstå som modern, fördomsfri och öppen. Då gäller det att, som jag förstår att Sara Skyttedal tänker, finna metoder för att skaka av sig den där trista synen på kristdemokrater som gammalmodiga och kanske rent av som ett gäng som lägger moraliska synpunkter på vissa av livets yttringar.

Men är det verkligen nödvändigt för ordföranden i ett politiskt ungdomsförbund att demonstrera att allting ska firas med alkohol? Är det en omöjlig tanke att de som har ledande positioner i samhället, och får tillfälle att synligt agera i det offentliga rummet, avstår från att understryka sina ståndpunkter med alkohol?

Om jag vågar anta att Skyttedal och KDU delar partiets program i den del som handlar om alkoholen är det svårt att se att ditt agerande stämmer överens med följande formuleringar:

”Över 300 000 barn lever i miljöer med missbruk eller där så kallat riskbruk, förekommer. Våld och brottslighet, ekonomisk misär och otrygghet drabbar ofta dessa familjer. Detta är huvudmotivet till att vi vill begränsa alkoholkonsumtionen. Vi vill också förändra attityden till alkohol.”

På vilket positivt sätt förändrade Sara Skyttedal attityden till alkohol genom att agera som hon gjorde?

Bertil Lindberg

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium
Foto: Leif R Jansson / TT