Rannsakande och avståndstagande

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Stig Andersson frågar (Dagen 3/4) utifrån min artikel (25/3) hur man prövar dåligt ledarskap.

För det första vill jag säga att vid prövning av ledarskap allmänt sett, kan en osynlig rannsakansmall med tre fönster för kontroll brukas. Ett fönster gäller iakttagelse av läran och förkunnelsen, via ett annat fönster studeras attityd och uppträdande, genom det tredje fönstret kollas beteende och handlingar. En dylik tänkt mall kan alla i en församling hålla sig med.

När det kommer till Stigs fråga om hur man hanterar ett dåligt ledarskap som utövar makt utan att riskera repressalier, menar jag att frågan är fel ställd. Om läget är sådant i den församling man är medlem i, kan man inte räkna med något annat än maktmissbruk. Har medlem, vem som helst eller en grupp i församlingen, under en tid försökt få bukt med det dåliga ledarskapet och det inte lett till någon förändring är inget annat än avståndstagande kvar. I stället för att utsätta sig för mer och kanske värre maktövergrepp, får man helt enkelt stiga upp och gå därifrån – alltså begära sitt utträde ur församlingen.

Sigvard Svärd

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Svenska kyrkan och Alpha
Sara Waldenfors (S) företrädde kyrkolivsutskottet under debatten om Alpha på kyrkomötet.
Foto: Svenska kyrkan
Foto: Svenska kyrkan
Kyrkorna leds av män, men i kyrkbänkarna fattas männen. 
Foto: Kari Shea
Foto: Kari Shea