Rätt till liv grund för alla mänskliga rättigheter

Vad blir nästa steg för SMR om den svenska riksdagen legaliserar eutanasi?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Svenska missionsrådet har svarat på min debattartikel om de kristna ledarnas tystnad i abortfrågan och kopplingen mellan den svenska abortpolitiken och den jämställdhetspolicy som Svenska missionsrådet antagit. Bland annat efterlyser SMR:s representanter mer av teologisk reflektion och dialog kring frågor som rör det ofödda barnets rätt liv. Det är viktigt. Denna typ av reflektion och dialog behöver föras i det öppna offentliga demokratiska samtalet.

Det finns mycket goda teologiska skäl till varför det går att hävda att det ofödda barnet har ett absolut och okränkbart värde. Rätten till liv är också grunden för alla andra mänskliga rättigheter. När en abort sker förvägras en människa alla de rättigheter och möjligheter som följer med det mänskliga livet. Men SMR:s representanter hävdar i sitt svar att råd och information om ”rätten” till abort går att motivera med utgångspunkt från det faktum att groteska undantagssituationer av övergrepp är ”vardag” för många av SMR:s lokala ”partners”. Några teologiska reflektioner kring detta finns inte i deras text.

Här befinner sig SMR uppenbarligen på ett gravt sluttande plan utan att själva vara medvetna om det. Vad blir nästa steg för SMR om den svenska riksdagen legaliserar eutanasi och assisterat självmord på samma sätt som skett i Nederländerna? Under sådana omständigheter kommer säkert den svenska statsmaktens ideologiproducenter att skapa en ”policy” kring detta som på ett eller annat sätt förklaras bidra till att Agenda 2030:s mål uppfylls. Ska SMR och dess medlemsorganisationer då informera och ge råd om ”rätten” till eutanasi och assisterat självmord bland sina lokala ”partners”?

Frågan är relevant att ställa med anledning av SMR:s beskrivning av sina lokala ”partners” verklighet och det faktum att SMR:s svar saknar teologisk reflektion kring livets början och slut. Om SMR i dagsläget skulle finna information och råd angående ”rätten” till eutanasi och assisterat självmord vara förkastligt är frågan varför SMR kan anta en jämställdhetspolicy som ser ”rätten” till abort som en självklarhet.

Torbjörn Aronson, debattör

Läs mer | Ingen tystnad i abortfrågan

Läs mer | Tragisk tystnad i abortfrågan

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (100%)
  • Vet inte (0%)

1 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.