Rensa språket från alla våra svordomar

Svära en helig ed inför en rättsinstans är något man gör med uppriktig inlevelse men att svära falskt kan medföra kännbara straff.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Våra svordomar ska naturligtvis inte bestraffas men borde bli föremål för en debatt eller en kampanj. Inte minst för barnens och våra ungdomars skull.

I engelsktalande tv-program händer det att en uttalad svordom kvävs med ett kort pip i översättningstexten men i Sverige är alla luckor öppna och man drabbas som tittare och lyssnare i alla intervjuer, tävlingsprogram och svenska deckare. Det svärs som aldrig förr. Och orden brukar börja med f, h eller j. ”Parlamentet” är ett av många program som borde ta till sig av kritiken. Domaren, som är en kulturprofil av rang, i frågeprogrammet ”På spåret”, en annan.

Vad tycker kyrkfolket, politikerna, kulturarbetarna, lärarna, idrottsfolket och denna tidnings läsare om svordomsflödet, tro?

Lars Borke, Lerum

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
DEBATT: ÄLDREOMSORGEN UNDER CORONA
Simon Rundquist, Läkare.
Foto: Privat/Arne Hyckenberg
Foto: Privat/Arne Hyckenberg
Maria Gustin Bergström och Stefan Gustavsson landar helt olika då Sverige är på väg att ta fram en ny migrationspolitik.
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Liselotte Sabroe
Foto: Liselotte Sabroe