RFSU och RFSL är en del av porrproblemet

Det är dags att på djupet granska dessa organisationer.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Om vi verkligen menar allvar med att samhället måste förändras när det gäller sexuella trakasserier och övergrepp och mäns våld mot kvinnor, då måste vi ta itu med och begränsa pornografins lättillgänglighet och skadeverkningar. Pornografi är ett folkhälsoproblem.

De tusentals berättelserna är en spegelbild av det som visas inom porrindustrin, där kvinnor framställs som någon man ska härska över genom våld.

De flesta ungas första möte med porren sker genom skolans datorer. För mig är det helt oacceptabelt. Det måste till spärrar där det inte redan finns.

Elisabeth Hätting, verksamhetschef på kvinnohuset Tranan i Skövde, menar att det går att stoppa våldet mot kvinnor. Hon talar om vikten av den sexuella undervisningen i skolan och vikten av ett kunskapsunderbyggt och kritiskt förhållningssätt till porr och prostitution. Barn har rätt till en porrfri barndom.

Det många inte har så stor kunskap om är att det är organisationer som RFSL och RFSU som landsting och kommuner använder sig av vid sexualundervisning i skolor och HBTQ-certifieringar. Dessa organisationer står bland annat för gränslös sexualitet. De får årligen ekonomiskt stöd genom skattemedel. En sexualpolitik som jag i artiklar, litteratur, verksamhetsplan och principprogram uppfattar inte alls har sin grund i vetenskap.

Det är dags att på djupet granska dessa organisationer. Vi kan inte acceptera att porr sprids via skolan och bidrar till en dysfunktionell syn på relationer och sex och där de problem som uppstår överlämnas till RFSU och RFSL - som är en del av problemet.

Marianne Gustafson, ordförande KD, Skövde 

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Coronakrisen
Stefan Beimark, Linda Alexandersson och Stefan Claar om hur deras arbete som pastorer förändrats av coronakrisen.
Foto: Lina Mattebo, Pierre Eriksson, Malin Aronsson
Foto: Lina Mattebo, Pierre Eriksson, Malin Aronsson
Coronakrisen
Roland Utbult.
Foto: Bertil Ericson/TT
Foto: Bertil Ericson/TT
Att hålla modet uppe i isoleringen
Foto: Privat
Foto: Privat