RPG-föreningar behövs i fler församlingar

RPG är det enda pensionärsförbund som har kristna värderingar som grund.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Det är svårt att tänka sig en yrkesgrupp av kvinnor och män som är så exklusiv som just ”församlingsledare”. Exklusiv utifrån den gudomliga kallelsen, som säkerligen de flesta församlingsledare upplevt i sina yrkesinriktade beslut.

Det är också svårt att tänka sig en mer grannlaga uppgift än att skriva ett ”öppet brev” till just denna yrkesgrupp. Initiativet baseras på en välgrundad övertygelse om att den tanke som missionsföreståndaren inom Svenska missionsförbundet Gösta Nicklasson ”sjösatte” år 1974 genom bildandet av ett pensionärsförbund – nämligen Riksförbundet pensionärs­gemenskap (RPG) med föreningsstadgar utifrån kristna värderingar – var i högsta grad både välbetänkt och angeläget. Pensionärsförbundet har emellertid inte fått det genomslag, rent numerärt, som man hoppades på från början.

De stora pensionärsförbunden, PRO, SPF och SKPF, har tillsammans ett medlemsantal på flera hundratusen. RPG har endast cirka 13 000 medlemmar. Ett faktum, som i högsta grad förbryllar, särskilt som RPG är det enda pensionärsförbund som har kristna värderingar som grund.

RPG har emellertid, trots sin blygsamma numerär, som en av de fyra rikstäckande pensionärsorganisationerna, möjlighet till representation och påverkan i de politiska sammanhangen på kommunnivå, regionnivå och riksplan – alltså en ”röd matta” till de forum som fattar beslut om äldrefrågor.

Därtill kommer att i de kyrkliga medlemsmatriklarna finns en betydande numerär av pensionärer, vars behov av gemenskap och erfarenhetsutbyte är starkt åsidosatt! En grupp, som med stigande ålder tvingas konstatera: ”Syns du inte, så finns du inte.”

Kyrkornas församlings­ledare får genom detta ”öppna brev” en provocerande utmaning: Ge ”Nicklassoninitiativet” en nystart under år 2019 genom att ni i kyrkoråd, församlingsstyrelser och äldsteråd aktualiserar bildandet av en RPG-förening i just er församling, om det inte redan finns en sådan. Initialt kan beslut fattas om en arbetsgrupp som får direktivet att komma med ett förslag för ett bildande av en opolitisk RPG-förening, kanske genom att en redan befintlig ”daglediggrupp” kompletterar sitt program. Ett tips: Ta kontakt med RPG:s kansli i Stockholm!

RPG:s distriktsordföranden

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
KYRKATTACKEN I SRI LANKA
Premium
Foto: Gemunu Amarasinghe