Rune G Svenson: Den politiska ateismen vill utplåna Gud

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Har vi plats för Gud i samhället? Frågan är verkligen aktuell. Men när frågan ställs, måste vi ha klart för oss att den naturligtvis är naivt teoretisk (en naivitet som för övrigt Ingemar Hedenius verkar ha tagit på största allvar).

Låt oss följa några tankelinjer. Om Gud finns, är Gud självklart närvarande i sin skapelse, oavsett vad vi tänker och tror. Om Gud inte finns är frågan överflödig. Om Gud finns är ett förnekande orimligt. Förkunnas det med emfas att Gud inte finns, måste man ha mycket starka skäl för ett sådant påstående. Det handlar, när allt kommer omkring, om tro, ett antagande. En idé om verkligheten är inte verkligheten. En grupp eller ett samhälle kan systematiskt omfatta en idé, så att denna för ses som verkligheten.

För kristna har övertygelsen om att Gud finns ett historiskt fokus i Jesus Kristus. Gud ger genom Jesus kunskap, vishet och frälsning. Detta är av avgörande betydelse för individ och samhälle.

Ateistiskt troende kan därför vilja eliminera Jesus ur folks tänkande. Detta för att hävda ett tolkningsföreträde. För Humanisterna drivs tanken därhän, att man vill utplåna ”Gud” ur samhällsgemenskapen (i likhet med det Satanistiska samfundet, som i Sverige nyligen av staten – Kammarkollegiet – godkänts som registrerat trossamfund).

Den politiska ateismen har en liknande målsättning – när den har blivit en politisk övertygelse. Och man har makt att sätta bakom orden genom en politisk programförklaring. Men om Gud finns, faller orden platt till marken. Man kan ju faktiskt inte veta. Men man vill sätta en teoretisk övertygelse i verket och därmed sin politik.

Är det svenska folket verkligen med på ett ateistiskt format samhälle? Med en politisk och ”humanistisk” maktutövning, som leder till livets meningslöshet?

Är visionen om det gudlösa samhället en dröm eller mardröm?

Rune G Svenson, kyrkoherde emeritus

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Explosionen i Beirut
Johanna Svanelind arbetar för Act Svenska kyrkan i Beirut, men är just nu i Sverige. - Den värsta chocken har börjat lägga sig, men det har varit tunga dagar, säger hon om explosionerna i staden.
Foto: Maria Chalhoub/Svenska kyrkan
Foto: Maria Chalhoub/Svenska kyrkan
Fysiska gudstjänster
Dan Salomonsson, Sara Mellergård, Krister Liljegren.
Foto: Natanael Gindemo & Privat
Foto: Natanael Gindemo & Privat
Kyrkoledarval i Equmeniakyrkan