S-kongressen har inget lärt

S-kongressen girade kraftigt åt vänster och anslöt sig till LO:s extremlinje i valfrihetsfrågan. Det anser Maria Larsson (KD).

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Har socialdemokraterna ”lyssnat och lärt”? Det var förhoppningen Jonas Magnusson (Dagen 5 april) gav uttryck för innan helgens partikongress. För oss som inte deltar i partiets inre liv och bara betraktar sakernas tillstånd utifrån, är det inte alltid enkelt att tolka debatter och beslut. Men nog står det klart att kongressen girade kraftigt åt vänster. På annat sätt kan man inte tolka de ställningstaganden som gjordes. På punkt efter punkt är det systemets behov framför individens rätt och politikens makt framför medborgarnas önskemål som präglar socialdemokratisk välfärdspolitik.

Socialdemokraterna vill förändra Lagen om valfrihetssystem så att fri etablering inte längre ska vara möjlig. Det kanske framstår som en mindre ingripande åtgärd, som skapar mer kontroll över de gemensamma resurserna. Men det är en total missuppfattning. Pengar och ersättning styr kommunen redan över. Konsekvensen av förslagen är därför denna: det är socialdemokratiska kommunpolitiker – och inte du själv – som i fortsättningen avgör om det ska finnas ett val av utförare av vård och omsorg.

Det står alltmer klart att socialdemokraterna inte vill veta av några vinster över huvud taget i välfärden, och därmed raserar man medvetet en gryende och uppskattad valfrihet inom allt fler områden. Det är LO:s extremlinje i valfrihetsfrågan partiet har anslutit sig till, när man lovar att ”avsevärt” begränsa vinsterna.

Kristdemokraterna har valt en annan väg. Vi bejakar människor önskemål om att få bestämma över sin tillvaro samtidigt som vi kontrollerar vinstintressena genom tydliga kvalitetskrav. Genom skarpare tillsyn, tydligare bemanningskrav, och transparanta regelverk kan vi upprätthålla lagens krav och samtidigt erbjuda valfrihet. Där brister finns, eller riskerar att uppstå, där ska politiken inte tveka att vidta åtgärder. Men det är inte samma sak som att mer eller mindre omöjliggöra den valfrihet som uppnåtts.

Fakta är att en stor majoritet av de äldre vill ha möjlighet att välja. I kommuner som tillämpar valfrihetssystem med etableringsfrihet är de äldre mer nöjda med sin äldreomsorg. Över 900 företag, de flesta små och medelstora, har startats som en följd av valfrihetssystemen. Många av dessa företag drivs av kvinnor som tagit steget från kommunal anställning till eget förverkligande av idéer om kvalitet i äldreomsorgen.

Nej, Jonas Magnusson, den socialdemokratiska kongressen lyssnade inte, inte heller har man någonting lärt. Kongressen tog ett kraftfullt steg tillbaka mot mer av förmynderi, monopol och byråkrati. De som redan har eller kommer att behöva äldreomsorg i vårt land har anledning att beklaga socialdemokraternas vägval.

Maria Larsson, (KD), barn- och äldre­minister.

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium
Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT