Så det är detta som är samfundets teologi?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

I Dagen den 25 oktober reste Tomas Forslin, Clas-Göran Bergstrand och Lars-Göran Berg från Nätverket för klassisk baptism och kristen tro (FBB) stora frågetecken rörande biträdande kyrkoledaren i Equmeniakyrkan Sofia Camnerins (SC) teologi. Väldigt obehagliga påståenden från FBB. Jag lugnade mig med att SC givetvis skulle svara och på punkt efter punkt påvisa missförstånd och fel i FBB:s tolkningar och tydliggöra var hon som ledare för ett av de större samfunden står i frågor som är grunden för evangelisk tro. Men icke! I stället går den samlade ledningen för Equmeniakyrkan den 1 november ut och ställer sig bakom SC:s teologi. Jag kunde inte stoppa ett rop från mitt innersta: Nej, detta är inte sant!

Hur ska en frimodigt vittnande och evangeliserande kyrka kunna byggas på maskäten liberal teologi? Ett tal om Jesus som tömts på sin kärna – korset. Det var kraften i förkunnelsen om Kristi kors som fick ett hedniskt Romarrike att falla sönder. Samma budskap räddade Sverige från moralisk undergång på 1800-talet. Ledaren för en kyrka i Kina som växt från en liten husförsamling på 1970-talet till cirka 10 000 medlemmar sa till mig: Vi vill inte ha något att göra med liberal teologi. Den frigör ingen!

Vad kan vi som litar på Jesu ord och apostlarnas vittnesbörd göra? Ett tips. Den Equmenia-SAM-församling som jag är med i ordnade nyligen tillsammans med en annan Equmeniaförsamling tio dagars bibelskola. Bibelförankrade teologer stärkte vår tro på att det finns starka skäl att lita på Bibelns ord. Under bön och ivrigt studium av Guds ord måste vi utrusta oss att gå emot otrons ande!

Eskil Albertsson, Före detta missionsföreståndare i Svenska alliansmissionen

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Dagen från Järvaveckan
Premium
Foto: Urban Thoms
Dokument: Kristen ungdomskultur
Premium
Foto: Joakim Lundgren