Saknar Kristdemokraterna legitimitet?

Ebba Busch Thor och Per Landgren argumenterar väl för behovet av ett politiskt parti som bygger på kristen människosyn och etik i ett svar till Pekka Mellergård (Dagen 21/10.).

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

De förtydligar också att kristen människosyn och etik innebär personalism och naturrätt, vilket väl kan tyckas vara en alltför snäv definition av kristen människosyn och etik. Men även med denna begränsade definition så kan KD av i dag knappast sägas leva upp till en sådan politik.

Numer anser ju KD till exempel att abort är en rättighet för kvinnor samt att homosexuella par ska ha rätt att adoptera barn. Är rätten till abort och rätten för homosexuella par att adoptera barn vad KD menar med naturrätt? Vad jag kan förstå så innebär väl naturrätten snarare rätten att födas samt rätten att (så långt möjligt) växa upp med en far och en mor.

Själv blev jag kristen 1981. Som nykristen tyckte jag att det var självklart att engagera mig i KDS (föregångaren till KD), eftersom jag uppfattade att KDS, till skillnad mot andra politiska partier, stod för en kristen människosyn och etik. Om jag blivit kristen i dag hade jag knappast engagerat mig i dagens KD. Man kan också fråga sig vad grundarna av KDS skulle anse om dagens parti?

Finns det då något hopp om att KD återvänder till sina kristna rötter och bli ett värdekonservativt parti igen, eller kommer viljan att vara politiskt korrekt i värdefrågor även fortsättningsvis att diktera KD:s ställningstaganden i olika frågor? Om det senare blir fallet kommer KD med all sannolikhet att bli politiskt marginaliserat (hamna utanför riksdagen efter nästa val etcetera) därför att de då inte längre fyller någon funktion som politiskt parti i Sverige. Läget är redan i dag så allvarligt att man verkligen kan ifrågasätta KD:s legitimitet som ett kristdemokratiskt parti. Däremot är Sverige som nation i stort behov av ett politiskt parti vars politik verkligen bygger på kristen människosyn och kristen etik.

Sune Söderkvist, Linköping

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
KYRKATTACKEN I SRI LANKA
Premium
Foto: Gemunu Amarasinghe