Samvetsfrihet en självklar rätt

Låt barnmorskor som vill jobba heltid på förlossningsavdelningar göra det. Detta skulle få fler att vilja bli barnmorskor och få fler att avstå från att sluta eller flytta till dit samvetsfriheten respekteras, skriver Karl Beijbom.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

I FN-deklarationen, artikel 18, liksom i Europakonventionen, artikel 9, kan vi läsa: ”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet, religionsfrihet.” En treenighet, som hör oupplösligen samman. Därför ryms de i samma paragraf.

Tankefriheten och religionsfriheten slår vi vakt om i Sverige utan diskussion. Samvetsfriheten är ifrågasatt inom vården, men accepterad och respekterad inom andra samhällsområden. Barnmorskor och läkare saknar tydlig rätt att följa sitt samvete.

Samvetsfrihet och civil olydnad är två sidor av samma mynt, och det krävs civilkurage för att visa mod och hävda rätten att utöva dem båda. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela är våra klassiska hjältar. Andra exempel:

Rosa Parks vägrade resa sig när en vit man krävde detta, eftersom hon satt sig på ”fel” plats i bussen.

Ture Königsson (FP) röstade för ATP i riksdagens omröstning i strid med vad hans parti ville - och ATP-reformen kunde säkerställas.

Sarah Wägnert, 23 år och undersköterska, talade ut i Rapport om missförhållanden på ett vårdhem. Detta ledde till en ny lag – Lex Sarah – som innebär plikt för personal att anmäla missförhållanden inom vård och omsorg

Ingvar Bratt avslöjade att Bofors i strid med svensk lagstiftning exporterade vapen till krigförande nationer.

Greta Thunberg bryter mot skolplikten varje fredag, då hon i stället ägnar sig åt global opinionsbildning för klimat och miljö.

Svenska arbetare följde sin samvetsfrihet och gick i strejk mot orättvisa arbetsvillkor långt innan strejkrätten var laglig. Länge straffade vi vapenvägrare med böter och fängelsestraff, tills lagen om vapenfri tjänst kom. I avtal mellan fack och arbetsgivare inom medieområdet finns paragrafen om ”förnedrande uppdrag”. En journalist har rätt att säga nej, om ett uppdrag strider mot journalistens samvetsfrihet.

En visselblåsare som följer sitt samvete och larmar om allvarliga missförhållanden, fick stärkt lagskydd den 1 januari 2017. En arbetstagare som utsätts för repressalier av sin arbetsgivare, i strid med den nya lagen, har rätt till skadestånd. Lagen gäller samtliga arbetsgivare i både offentlig och privat sektor.

Europarådet antog den 7 oktober 2011 en resolution som skyddar vårdpersonalens rätt till samvetsfrihet. Ingen ska tvingas eller diskrimineras för att han/hon av samvetsbetänkligheter inte vill utföra eller medverka till abort eller dödshjälp.

Sverige, som vill vara en förebild för mänskliga rättigheter, har inte införlivat föreskrifter om samvetsfrihet i svensk lagstiftning. Detta till skillnad mot de flesta av Europarådets 47 medlemsstater.

Men – Europakonventionen är bindande svensk lag sedan 1995. Därmed utgör de mänskliga fri- och rättigheter som ingår i konventionen, till exempel samvetsfriheten, faktiskt svensk lag. Därför kommer utslagen i Europadomstolen i fallen med två barnmorskor, som fått sin samvetsfrihet underkänd i svenska domstolar, att få avgörande betydelse.

Att samvetsfriheten är självklar för den som av religiösa och moraliska skäl vill avstå från att medverka vid aborter fastslås i förarbetena till den svenska abortlagstiftningen. Samvetsfriheten är också en självklar del i den internationella etiska koden för barnmorskor.

Barnmorskebristen är skriande – och den växer. Samtidigt avstår många från att bli barnmorska; hur många är ett mörkertal vi bara kan gissa. Allt fler slutar som barnmorska i Sverige och börjar arbeta i andra länder till exempel i Norge.

Många barnmorskor vill hjälpa barn till världen, men de vill inte – av samvetsskäl – medverka vid aborter. Bara Sverige och Albanien av alla länder i Europa vägrar att acceptera samvetsfriheten för barnmorskor.

Eftersom kvinnor föder barn vid allt högre ålder riskerar barnadödligheten och mödradödligheten att öka. När modern är äldre ökar risken för komplikationer. 300 000 kvinnor i Sverige lider av förlossningsskador – från smärtor vid samlag till analläckage. En närvarande barnmorska hos en föderska under aktiv förlossning minskar riskerna för förlossningsskador.

I Norge har varje födande kvinna rätt till en närvarande barnmorska under hela förlossningen. I Sverige kan en barnmorska ansvara för tre, fyra kvinnor som föder samtidigt.

Låt barnmorskor som vill jobba heltid på förlossningsavdelningar göra det. Detta skulle få fler att vilja bli barnmorskor och få fler att avstå från att sluta i yrket eller att flytta till annat land, där samvetsfriheten respekteras.

Det är bara en tidsfråga innan vi får aktiv dödshjälp i Sverige. Kommer läkare, som vägrar att utöva aktiv dödshjälp, då att avstängas från yrket? Kommer åtskilliga som tänkt bli läkare att i så fall välja ett annat yrke? Hur omfattande skulle dagens läkarbrist då bli?

Samvetsfriheten är en omistlig del av demokratin, lika viktig som tankefriheten och religionsfriheten. Det är en skamfläck på Sveriges banér att samvetsfriheten inte respekteras inom vården. Det måste bli en ändring.

Karl Beijbom, fri publicist

Läs även | Kvinnoklinik stoppar abortvägrare

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (100%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

2 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
- Körsång är en stor verksamhet i Sverige, en viktig verksamhet, sa Anders Tegnell på torsdagens presskonferens.
Foto: Nils Petter Nilsson/TT
Foto: Nils Petter Nilsson/TT
Bibeln i skolan
Foto: Jonas Ekströmer/TT, Natanael Gindemo
Foto: Jonas Ekströmer/TT, Natanael Gindemo