Sångskattens stora betydelse

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Nyligen har vi firat jul och med den har många av våra gamla, traditionella julsånger som ”Stilla Natt” och ”Nu tändas tusen juleljus” sjungits runt om i Sverige.

Sannolikt är det budskapet i dem, om Jesusbarnet, krubban och Betlehem, som har bidragit till att människor vet varför vi firar jul. Sånger och psalmer med innehåll når människors hjärtan och genom sin melodi bevaras de över tid.

Detta gäller naturligtvis inte enbart julsånger utan också läsarsånger och psalmer i vid mening. Hur många har inte hört ”Blott en dag”, ”Han har öppnat pärleporten” och ”O store Gud”? Sånger som finns och påminner i livets olika situationer, de ger glädje, frid och tröst. De är inte enbart ett kulturarv. De är också en aktiv del i människors känsla av samhörighet och gemenskap. Sånger och psalmer kompletterar predikan i gudstjänsterna. Sångens strofer med dess melodi etsar sig gärna fast i minnet och ger oss stoff för vår tro.

Lennart Magnussons stiftelse för läsarsångernas bevarande har som uppgift att bevara och utveckla läsarsångerna. Vi delar ut stipendier varje år för att uppmuntra. Instiftaren var framsynt, vi behöver sådana satsningar i dag då många församlingar tycks ha glömt bort den styrka som finns i sång med ett budskap.

Under hösten har en debatt i Dagen förts om lovsång visavi psalmer. Vi välkomnar den och ser gärna att den får fortsätta och fördjupas i våra församlingar. Vi vill gärna tala för att den beskrivning som finns om vår tro i sånger och psalmer också sprids i samhället i stort.

Lovsången riktar sig i första hand till troende­ medan läsarsången också undervisar icke ännu troende. Och visst vill vi ha offentliga gudstjänster där alla känner sig välkomna och blir inkluderade?

Kära församlingsledare, medverka till att vår sång- och psalmskatt åter tas i bruk i våra gudstjänster. Vi behöver glädjen och undervisningen i unison sång, körsång, duetter och solo. Vi behöver sånger med budskap som kan påverka i djupet och stanna kvar som gemensam erfarenhet. Vi har ett ansvar för att förvalta, bevara och utveckla den sångskatt som vi själva lärt från tidigare generationer och som utgör en viktig del i spridningen av det glada budskapet som julen påminner oss om.

Yvonne Andersson och Göran Magnusson, Lennart Magnussons stiftelse för läsarsångernas bevarande

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Statsministeromröstning