SD: Inget förbud mot kors men eventuellt mot turban och slöja

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Sverigedemokraterna har länge varit tydliga med att vi anser att kristendomen har en central plats och särställning i Sverige.

I kyrkopolitiken arbetar vi för att stärka kyrkan och kristendomens ställning i det svenska samhället. Genom den betydelse som svenska kyrkan har haft i skapandet av vår nations identitet, den betydelse som den fortfarande har för förvaltandet av vårt gemensamma kulturarv, och som upprätthållare av vårt lands kristna värdegrund menar vi att den inte kan jämställas med någon annan religion i vårt land.

Det har den senaste tiden varit livliga diskussioner kring att personal inom vissa offentligt finansierade verksamheter bör förbjudas bära klädsel eller symboler som ger uttryck för religiös tro, politiska- eller filosofiska ståndpunkter.

Vi vill vara tydliga med SD inte förordar något förbud mot att bära kors. Inte nog med att ett förbud skulle stå i kontrast till våra grundläggande värderingar och korsets historiskt förankrade roll i det svenska samhället, hållningen är dessutom problematisk i flera avseenden.

Inledningsvis kan man problematisera var gränsen ska dras när man talar om förbud som dessa.
 

Läs mer: SD vill förbjuda religiösa symboler för anställda i regioneR
 

Är det tänkt att det ska omfatta samtliga offentliganställda, och hur resonerar man i så fall när det kommer till sjukhuskyrkornas personal? Bör det allmänt kända, röda korset – som ofta symboliserar sjukvård och hälsa – ändras till en mer neutral symbol?

Rimligheten i att det svenska folket ska göra avkall på sitt kulturarv och sin identitet på grund av nya omdiskuterade religiösa och kulturella symboler och attribut, eller efter en dom från ett överstatligt organ, är naturligtvis andra aspekter som går att diskutera.

Sverigedemokraterna anser att det kan finnas skäl till att arbetsgivare inom offentlig verksamhet har en policy om att personalen inte ska bära iögonfallande religiösa eller politiska symboler, som till exempel­ slöja eller turban.
 

Läs mer: Intern oenighet i SD kring religiös klädsel
 

Med det sagt så anser vi inte att halsband med modesta religiösa symboler av något slag kan likställas med heltäckande slöjor. Man bör även ta hänsyn till kristendomens och därmed korsets historiska och kulturella förankring i Sverige, vilket innebär att det har en särskild ställning i vårt samhälle och bör behandlas med stor respekt.

Naturligtvis har vi förståelse för de företag och institutioner som har särskilda säkerhets- eller hälsoaspekter att ta hänsyn till. Samma sak gäller även auktoritetsbärande yrken såsom poliser eller militärer.

Men att Sverige – i egenskap av ett land med en rik, tusenårig historia med starka kristna influenser – ska ta aktiv ställning mot att våra offentliganställda i allmänhet bär symboler med koppling till vårt eget kulturarv, är för oss otänkbart.


Aron Emilsson, talesperson i trossamfundsfrågor för Sverigedemokraterna

Julia Kronlid, vice partiordförande för Sverigedemokraterna­

Läs fler artiklar om Sverige-demokraterna

Alla tidigare artiklar
Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Foto: Privat & Anna B. Sandberg
Foto: Privat & Anna B. Sandberg